Technické predpoklady pre používanie AIS

AIS je intranetovská/internetovská aplikácia, do ktorej sa pristupuje prostredníctvom klasického internetovského prezerača.

Oficiálne sú podporované prezerače:

  • Google Chrome
  • Mozilla Firefox (verzia 4.x a vyššie)
  • MS Internet Explorer (verzia 8.x a vyššia)

Rýchlosť zobrazovania jednotlivých súčastí aplikácie je limitovaná kvalitou používaného sieťového pripojenia.


AiS2 verzia 2.5.409.76
dizajn © šomšák, 2009 - 2015