Kontaktné osoby pre riešenie problémov súvisiacich s používaním AIS

V prípade problémov kontaktujte príslušného lokálneho správcu AIS:

Pedagogická fakulta:
Mgr. Milan Klačko - milan.klacko@ku.sk

Filozofická fakulta:
Mgr. Marek Hasák PhD. - marek.hasak@ku.sk

Fakulta zdravotníctva:
Ing. Milan Kaman - milan.kaman@ku.sk

Teologická fakulta:
Ing. Anton Babják PhD. - anton.babjak@ku.sk, babjak@ktfke.sk

Teologický inštitút Spišská Kapitula:
ThLic. Martin Taraj, PhD. - martin.taraj@ku.sk, tajomnik@kapitula.sk

Centrálny administrátor KU:
Ing. Vendelín Ružička - vendelin.ruzicka@ku.sk

Ak máte problém s používaním AiS2, kontaktujte najprv svojho lokálneho správcu.
Centrálneho administrátora kontaktujte iba v prípade nedostupnosti lokálneho správcu.


AiS2 verzia 2.5.409.85
dizajn © šomšák, 2009 - 2015