Kontaktné osoby pre riešenie problémov súvisiacich s používaním AIS

V prípade problémov kontaktujte príslušného lokálneho správcu AIS:

Pedagogická fakulta:
Mgr. Milan Klačko - milan.klacko@ku.sk

Filozofická fakulta:
Ing. Rastislav Galan PhD. - rastislav.galan@ku.sk

Fakulta zdravotníctva:
Ing. Peter Kaman - peter.kaman@ku.sk

Teologická fakulta:
Ing. Anton Babják PhD. - babjak@ktfke.sk, anton.babjak@ku.sk

Teologický inštitút Spišská Kapitula:
ThLic. Martin Taraj, PhD. - tajomnik@kapitula.sk, martin.taraj@ku.sk

Centrálny administrátor KU:
Ing. Vendelín Ružička - vendelin.ruzicka@ku.sk


AiS2 verzia 2.5.302.39
dizajn © šomšák, 2009 - 2015