Katolícka univerzita v Ružomberku
Prihlásenie

Prihlásenie sa do akademického informačného systému AiS2

Na prihlásenie sa do AiS2 potrebujete poznať Váš univerzitný login a heslo. Získate ich podľa tohto návodu: Zistenie univerzitných prihlasovacích údajov

Riešenie problémov s prihlásením do AiS2

AiS2 chybová hláška:

  • „Prihlásenie bolo neúspešné. Skontrolujte prosím svoj login a heslo.“ - zadávate neexistujúci login;
  • „Chybné prihlásenie používateľa“ - zadávate nesprávne heslo;
  • „Konto používateľa nie je platné“ - v takomto prípade máte buď vymknuté konto po 5x chybnom zadaní hesla, alebo máte zablokovaný účet (napríklad z dôvodu neuhradenia školného). Kontaktuje e-mailom lokálneho správcu AiS2 príslušnej fakulty so žiadostou o splatnenie Vášho používateľského konta a nezabudnite uviesť Váš login;

Kontaktné osoby pre riešenie problémov súvisiacich s používaním AIS

V prípade problémov kontaktujte príslušného lokálneho správcu AIS:

Pedagogická fakulta:
Ing. Miroslava Vojsovičová - miroslava.vojsovicova@ku.sk

Filozofická fakulta:
Mgr. Marek Hasák PhD. - marek.hasak@ku.sk

Fakulta zdravotníctva:
Ing. Milan Kaman - milan.kaman@ku.sk

Teologická fakulta:
Ing. Anton Babják PhD. - anton.babjak@ku.sk, babjak@ktfke.sk

Teologický inštitút Spišská Kapitula:
ThLic. Martin Taraj, PhD. - martin.taraj@ku.sk, tajomnik@kapitula.sk

Centrálny administrátor KU:
Ing. Vendelín Ružička - vendelin.ruzicka@ku.sk

Ak máte problém s používaním AiS2, kontaktujte najprv svojho lokálneho správcu.
Centrálneho administrátora kontaktujte iba v prípade nedostupnosti lokálneho správcu.


AiS2 verzia 2023.12.1.77
dizajn © šomšák, 2009 - 2015