Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2022/2023
Študijný program:
oš_Bc - ošetrovateľstvo - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Študijný odbor:
25. - ošetrovateľstvo
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: doc. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková, PhD. - podprogram Ošetrovateľstvo bakalárske
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - osb-A
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KOSE/54O1058W/22  Anatómia   2 2P  SK      Šanta, Kubas 
KOSE/54O1001W/22  Biofyzika a rádiológia   2 1P  SK      Dubinský, Zastko, Tvarožná 
KOSE/54O1002W/22  Biochémia   2 1P  SK      Solovič, Zastko, Tvarožná 
KOSE/54O1003W/22  Fyziológia   3 2P  SK      Lacko, Danihel 
KOSE/54O1004W/22  Latinský jazyk   1 1C  SK      Macková 
KOSE/54O1005W/22  Mikrobiológia   1 1P  SK      Timko, Ficik 
KOSE/54O1006W/22  Ošetrovateľstvo   4 3P + 1C  SK      Kadučáková, Moraučíková 
KOSE/54O1007W/22  Ošetrovateľský proces a potreby 1   4 2P + 2C  SK      Kadučáková, Lehotská 
KOSE/54O1008W/22  Ošetrovateľské techniky 1   5 5C  SK      Ižová, Novysedláková, Kober, Lehotská, Babečka, Fúrová, Herinková, Darmošová 
KOSE/54O1009W/22  Pedagogika, psychológia a sociológia 1   1 1P  SK      Littva 
KOSE/54O1064W/22  Sústredenie zo spirituality - Spiritualita pravdy   1 1P  SKa      Bystriansky, Žvanda 
KOSE/54O1010W/22  Súvislá odborná prax 1   3 75sO  SK      Kajúchová, Novysedláková, Kurová, Herinková, Funiaková, Janovcová 
KOSE/54O1011W/22  Farmakológia   2 2P  SK    KOSE/54O1003W/22   Minarik, Gadušová 
KOSE/54O1013W/22  Komunikácia   1 1P + 1C  SK      Ižová, Zrubáková 
KOSE/54O1014W/22  Ošetrovateľský proces a potreby 2   4 2P + 1C  SK    KOSE/54O1007W/22   Kadučáková, Novysedláková 
KOSE/54O1015W/22  Ošetrovateľské techniky 2   5 5C  SK    KOSE/54O1008W/22   Lehotská, Novysedláková, Kober, Babečka, Darmošová, Fúrová, Herinková, Zrubáková 
KOSE/54O1016W/22  Patológia   2 2P  SK    KOSE/54O1003W/22   Lacko, Kališ 
KOSE/54O1017W/22  Prvá pomoc   2 1C  SK      Sekerák 
KOSE/54O1018W/22  Pedagogika, psychológia a sociológia 2   1 1P  SK      Simočková 
KOSE/54O1019W/22  Základy administratívy v ošetrovateľskej starostlivosti   3 1P + 1C  SK      Vicáňová 
KOSE/54O1000W/22  Základné témy teológie   2 2P  SKa      Littva, Pinkoš 
KOSE/54O1061W/22  Klinické cvičenia 1   3 195sO  SK    KOSE/54O1008W/22  *(2)   Kajúchová, Novysedláková, Kurová, Janovcová, Funiaková, Herinková 
KOSE/54O1020W/22  Súvislá odborná prax 2   3 165sC  SK    KOSE/54O1010W/22  *(2)   Kajúchová, Novysedláková, Kurová, Herinková, Janovcová, Funiaková 
KOSE/54O1021W/22  Súvislá odborná prax 3   3 240sO  SK    KOSE/54O1010W/22  *(2)   Kajúchová, Novysedláková, Kurová, Herinková, Funiaková, Janovcová 
KOSE/54O1022W/22  Geriatria   2 2P  SK      Lacko, Gadušová 
KOSE/54O1024W/22  Chirurgia a úrazová chirurgia   2 2P  SK    KOSE/54O1058W/22   Šanta, Kubas 
KOSE/54O1026W/22  Komunitné ošetrovateľstvo   3 1P + 1C  SK      Kadučáková 
KOSE/54O1027W/22  Náuka o výžive a dietetika   1 1P  SK      Žilínek 
KOSE/54O1028W/22  Neurológia   1 1P  SK      Rusnák, Madarász 
KOSE/54O1057W/22  Ochrana zdravia, podpora a výchova k zdraviu   2 1P + 1C  SK      Kadučáková 
KOSE/54O1031W/22  Pedagogika, psychológia a sociológia 3   2 1P + 1C  SK      Magerčiaková 
KOSE/54O1032W/22  Pediatria   2 2P  SK      Žilínek 
KOSE/54O1036W/22  Vnútorné lekárstvo a klinická propedeutika   3 2P + 1C  SK    KOSE/54O1016W/22   Lacko, Hruboň 
KOSE/54O1044W/22  Výskum v zdravotníctve   1 1P + 1C  SK      Zrubáková 
KOSE/54O1062W/22  Základné témy Biblie   2 2P  SKa    KOSE/54O1000W/22   Littva, Pinkoš 
KOSE/54O1025W/22  Klinické cvičenia 2   3 195sO  SK    KOSE/54O1021W/22  *(4)   Brtková, Debnáriková, Kober, Funiaková, Kontúrová, Kajúchová 
KOSE/54O1035W/22  Súvislá odborná prax 4   3 75sO  SK    KOSE/54O1020W/22  *(4)   Kober, Kajúchová, Kontúrová, Brtková, Funiaková, Debnáriková 
KOSE/54O1023W/22  Gynekológia a pôrodníctvo   1 2P  SK      Simočková 
KOSE/54O1037W/22  Chirurgické ošetrovateľstvo   5 3P + 2C  SK      Simočková, Magerčiaková 
KOSE/54O1038W/22  Interné ošetrovateľstvo   5 3P + 2C  SK      Zrubáková, Ižová 
KOSE/54O1034W/22  Psychiatria   1 1P  SK      Žilínek, Vicáňová 
KOSE/54O1041W/22  Neurologické ošetrovateľstvo   3 2P + 1C  SK      Zrubáková, Lehotská 
KOSE/54O1030W/22  Ošetrovateľstvo v ambulantnej a domácej starostlivosti   2 1P + 1C  SK      Zrubáková, Magerčiaková 
KOSE/54O1040W/22  Pediatrické a neonatologické ošetrovateľstvo   5 3P + 2C  SK      Kadučáková 
KOSE/54O1045W/22  Seminár k záverečnej práci   1 1C  SK      Zrubáková 
KOSE/54O1063W/22  Sústredenie zo spirituality - Spiritualita dobra   1 1C  SKa    KOSE/54O1064W/22  *(3)   Žvanda, Bystriansky 
KOSE/54O1039W/22  Klinické cvičenia 3   3 280sO  SK    KOSE/54O1025W/22  *(3)   Magušinová, Koleštíková, Priesolová, Kubačková, Kober, Faráriková 
KOSE/54O1042W/22  Súvislá odborná prax 5   3 155sO  SK    KOSE/54O1035W/22  *(3)   Kober, Faráriková, Koleštíková, Magušinová, Priesolová, Kubačková 
KOSE/54O1043W/22  Súvislá odborná prax 6   3 240sO  SK    KOSE/54O1035W/22  *(3)   Magušinová, Kober, Koleštíková, Faráriková, Kubačková, Priesolová 
KOSE/54O1046W/22  Gerontologické ošetrovateľstvo   4 2P + 1C  SK      Zrubáková 
KOSE/54O1033W/22  Preventívne lekárstvo a hygiena   1 1P  SK      Domenik 
KOSE/54O1047W/22  Gynekologicko-pôrodnícke ošetrovateľstvo   4 2P + 1C  SK      Simočková 
KOSE/54O1049W/22  Onkologické ošetrovateľstvo   4 2P + 1C  SK      Simočková, Novysedláková 
KOSE/54O1050W/22  Právo a legislatíva   1 1P  SK      Solovič 
KOSE/54O1051W/22  Profesijná etika   2 1P  SK      Lehotská 
KOSE/54O1052W/22  Psychiatrické ošetrovateľstvo   4 2P + 1C  SK      Zrubáková, Vicáňová 
KOSE/54O1054W/22  Základy manažmentu a ekonomiky v zdravotníctve   2 1P + 1C  SK      Ižová 
KOSE/54O1048W/22  Klinické cvičenia 4   3 280sO  SK    KOSE/54O1039W/22  *(3)   Funiaková, Lehotská, Chovancová, Kerekešová, Faráriková, Kucbelová 
KOSE/54O1053W/22  Súvislá odborná prax 7   3 80sO  SK    KOSE/54O1042W/22  *(3)   Magušinová, Koleštíková, Priesolová, Lehotská, Faráriková, Kubačková 
KOSE/54O1056W/22  Súvislá odborná prax 8   3 360sO  SK    KOSE/54O1053W/22  *(2)   Kajúchová, Funiaková, Priesolová, Kurová, Lehotská, Janovcová 

 
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - osb-B
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KOSE/54O1001Y/22  Anglický jazyk 1   1 1C  SK      Pinkoš 
KOSE/54O1002Y/22  Anglický jazyk 2   1 1C  SK      Pinkoš 
KOSE/54O1005Y/22  Nemecký jazyk 1   1 1C  SK      Pinkoš 
KOSE/54O1006Y/22  Nemecký jazyk 2   1 1C  SK    KOSE/54O1005Y/22   Pinkoš 
KOSE/54O1009Y/22  Slovenský jazyk 1   1 1P + 1C  SK      Kravčáková 
KOSE/54O1010Y/22  Slovenský jazyk 2   1 1P + 1C  SK    KOSE/54O1009Y/22   Kravčáková 
KOSE/54O1003Y/22  Anglický jazyk 3   1 1C  SK      Pinkoš 
KOSE/54O1004Y/22  Anglický jazyk 4   1 1C  SK      Pinkoš 
KOSE/54O1007Y/22  Nemecký jazyk 3   1 1C  SK    KOSE/54O1007Y/22   Nováková 
KOSE/54O1008Y/22  Nemecký jazyk 4   1 1C  SK      Nováková 

 
 
Výberové predmety

Blok - osb-C
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KOSE/54O1059W/22  Klinická propedeutika   1 1P  SK    KOSE/54O1003W/15   Lacko, Hruboň 
KOSE/54O1055W/22  Seminár k záverečnej práci 2   1 1C  SK      Littva, Zrubáková 
KOSE/54O1060W/22  Seminár k záverečnej práci 3   1 1C  SK      Littva, Zrubáková 
KOSE/54O3001Z/22  Úvod do vojenského zdravotníctva   2 2P + 4C  SK      Ševčovičová 

 
 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - osb-A
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KOSE/54O10S/22  Odborná prax   6   SS           
KOSE/54O11S/22  Obhajoba bakalárskej práce   10   OB           
KOSE/54O12S/22  Ošetrovateľstvo   6   SS           
KOSE/54O13S/22  Ošetrovateľstvo v klinických odboroch   6   SS           

 
 
Povinne voliteľné predmety
 
 


Vysvetlivky:


[stĺpec: Akt.] - Aktuálnosť predmetu
Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky:
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje poslednýkrát

[stĺpec: Rozsah]
P - prednáška, C - cvičenie, O - prax
Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".

[stĺpec: Ukonč.] - Ukončenie predmetu
SK - skúška, OB - "štátna skúška - obhajoba", SS - predmet štátnej skúšky

[stĺpec: Sem.] - Semester
Z - zimný, L - letný

[stĺpec: Príznak]
Príznak predmetu v študijnom pláne:
P - profilový predmet študijného programu

[stĺpec: Podmieňujúce]

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov