Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2023/2024
Študijný program:
oš_Bc-ex3 - ošetrovateľstvo - (jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., externá forma)
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - osb-A
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KOSE/64O1058W/23  Anatómia   2 2P  SK      Šanta, Kubas 
KOSE/64O1001W/23  Biofyzika a rádiológia   2 1P  SK      Dubinský, Zastko, Tvarožná 
KOSE/64O1002W/23  Biochémia   2 1P  SK      Solovič, Zastko, Tvarožná 
KOSE/64O1003W/23  Fyziológia   3 2P  SK      Lacko, Danihel 
KOSE/64O1004W/23  Latinský jazyk   1 1C  SK      Macková 
KOSE/64O1005W/23  Mikrobiológia   1 1P  SK      Timko, Ficik 
KOSE/64O1006W/23  Ošetrovateľstvo   4 3P + 1C  SK      Kadučáková, Moraučíková 
KOSE/64O1007W/23  Ošetrovateľský proces a potreby 1   4 2P + 2C  SK      Kadučáková, Lehotská 
KOSE/64O1008W/23  Ošetrovateľské techniky 1   5 5C  SK      Kober, Herinková, Darmošová, Priesolová, Filická, Moraučíková, Rapošová 
KOSE/64O1009W/23  Pedagogika, psychológia a sociológia 1   1 1P  SK      Littva 
KOSE/64O1064W/23  Sústredenie zo spirituality - Spiritualita pravdy   1 1P  SKa      Littva, Pinkoš 
KOSE/64O1010W/23  Súvislá odborná prax 1   3 75sO  SK      Kajúchová, Kurová, Herinková, Funiaková, Janovcová, Moraučíková 
KOSE/64O1011W/23  Farmakológia   2 2P  SK    KOSE/64O1003W/23   Minarik, Gadušová 
KOSE/64O1013W/23  Komunikácia   1 1P + 1C  SK      Ižová, Zrubáková 
KOSE/64O1014W/23  Ošetrovateľský proces a potreby 2   4 2P + 1C  SK    KOSE/64O1007W/23   Kadučáková, Novysedláková 
KOSE/64O1015W/23  Ošetrovateľské techniky 2   5 5C  SK    KOSE/64O1008W/23   Darmošová, Herinková, Rapošová, Filická, Moraučíková, Priesolová 
KOSE/64O1016W/23  Patológia   2 2P  SK    KOSE/64O1003W/23   Lacko, Kališ 
KOSE/64O1017W/23  Prvá pomoc   2 1C  SK      Sekerák 
KOSE/64O1018W/23  Pedagogika, psychológia a sociológia 2   1 1P  SK      Simočková 
KOSE/64O1019W/23  Základy administratívy v ošetrovateľskej starostlivosti   3 1P + 1C  SK      Vicáňová 
KOSE/64O1000W/23  Základné témy teológie   2 2P  SKa      Littva, Pinkoš 
KOSE/64O1061W/23  Klinické cvičenia 1   3 195sO  SK    KOSE/54O1008W/22  *(2)   Kajúchová, Kurová, Janovcová, Funiaková, Herinková, Moraučíková 
KOSE/64O1020W/23  Súvislá odborná prax 2   3 165sC  SK    KOSE/64O1010W/23  *(2)   Kajúchová, Kurová, Herinková, Janovcová, Funiaková, Moraučíková 
KOSE/64O1021W/23  Súvislá odborná prax 3   3 240sO  SK    KOSE/64O1010W/23  *(2)   Kajúchová, Kurová, Herinková, Funiaková, Janovcová, Moraučíková 
KOSE/64O1022W/23  Geriatria   2 2P  SK      Lacko, Gadušová 
KOSE/64O1024W/23  Chirurgia a úrazová chirurgia   2 2P  SK    KOSE/64O1058W/23   Šanta, Kubas 
KOSE/64O1026W/23  Komunitné ošetrovateľstvo   3 1P + 1C  SK      Kadučáková 
KOSE/64O1027W/23  Náuka o výžive a dietetika   1 1P  SK      Žilínek 
KOSE/64O1028W/23  Neurológia   1 1P  SK      Rusnák, Madarász 
KOSE/64O1057W/23  Ochrana zdravia, podpora a výchova k zdraviu   2 1P + 1C  SK      Kadučáková 
KOSE/64O1031W/23  Pedagogika, psychológia a sociológia 3   2 1P + 1C  SK      Magerčiaková 
KOSE/64O1032W/23  Pediatria   2 2P  SK      Žilínek 
KOSE/64O1036W/23  Vnútorné lekárstvo a klinická propedeutika   3 2P + 1C  SK    KOSE/64O1016W/23   Lacko, Hruboň 
KOSE/64O1044W/23  Výskum v zdravotníctve   1 1P + 1C  SK      Zrubáková 
KOSE/64O1062W/23  Základné témy Biblie   2 2P  SKa    KOSE/64O1000W/23   Littva, Pinkoš 
KOSE/64O1025W/23  Klinické cvičenia 2   3 195sO  SK    KOSE/64O1021W/23  *(4)   Brtková, Debnáriková, Kober, Funiaková, Kontúrová, Kajúchová 
KOSE/64O1035W/23  Súvislá odborná prax 4   3 75sO  SK    KOSE/64O1020W/23  *(4)   Kober, Kajúchová, Kontúrová, Brtková, Funiaková, Debnáriková 
KOSE/64O1023W/23  Gynekológia a pôrodníctvo   1 2P  SK      Simočková 
KOSE/64O1037W/23  Chirurgické ošetrovateľstvo   5 3P + 2C  SK      Simočková, Magerčiaková 
KOSE/64O1038W/23  Interné ošetrovateľstvo   5 3P + 2C  SK      Zrubáková, Ižová 
KOSE/64O1034W/23  Psychiatria   1 1P  SK      Žilínek, Vicáňová 
KOSE/64O1041W/23  Neurologické ošetrovateľstvo   3 2P + 1C  SK      Zrubáková, Lehotská 
KOSE/64O1030W/23  Ošetrovateľstvo v ambulantnej a domácej starostlivosti   2 1P + 1C  SK      Zrubáková, Magerčiaková 
KOSE/64O1040W/23  Pediatrické a neonatologické ošetrovateľstvo   5 3P + 2C  SK      Kadučáková 
KOSE/64O1045W/23  Seminár k záverečnej práci   1 1C  SK      Zrubáková 
KOSE/64O1063W/23  Sústredenie zo spirituality - Spiritualita dobra   1 1C  SKa    KOSE/64O1064W/23  *(3)   Littva, Pinkoš 
KOSE/64O1039W/23  Klinické cvičenia 3   3 280sO  SK    KOSE/64O1025W/23  *(3)   Magušinová, Koleštíková, Priesolová, Kubačková, Kober, Faráriková 
KOSE/64O1042W/23  Súvislá odborná prax 5   3 155sO  SK    KOSE/64O1035W/23  *(3)   Kober, Faráriková, Koleštíková, Magušinová, Priesolová, Kubačková 
KOSE/64O1043W/23  Súvislá odborná prax 6   3 240sO  SK    KOSE/64O1035W/23  *(3)   Magušinová, Kober, Koleštíková, Faráriková, Kubačková, Priesolová 
KOSE/64O1046W/23  Gerontologické ošetrovateľstvo   4 2P + 1C  SK      Zrubáková 
KOSE/64O1033W/23  Preventívne lekárstvo a hygiena   1 1P  SK      Domenik 
KOSE/64O1047W/23  Gynekologicko-pôrodnícke ošetrovateľstvo   4 2P + 1C  SK      Simočková 
KOSE/64O1049W/23  Onkologické ošetrovateľstvo   4 2P + 1C  SK      Simočková, Novysedláková 
KOSE/64O1050W/23  Právo a legislatíva   1 1P  SK      Solovič 
KOSE/64O1051W/23  Profesijná etika   2 1P  SK      Lehotská 
KOSE/64O1052W/23  Psychiatrické ošetrovateľstvo   4 2P + 1C  SK      Zrubáková, Vicáňová 
KOSE/64O1054W/23  Základy manažmentu a ekonomiky v zdravotníctve   2 1P + 1C  SK      Ižová 
KOSE/64O1048W/23  Klinické cvičenia 4   3 280sO  SK    KOSE/64O1039W/23  *(3)   Funiaková, Lehotská, Chovancová, Kerekešová, Faráriková, Kucbelová 
KOSE/64O1053W/23  Súvislá odborná prax 7   3 75sO  SK    KOSE/64O1042W/23  *(3)   Magušinová, Koleštíková, Priesolová, Lehotská, Faráriková, Kubačková 
KOSE/64O1056W/23  Súvislá odborná prax 8   3 360sO  SK    KOSE/64O1053W/23  *(2)   Kajúchová, Funiaková, Priesolová, Kurová, Lehotská, Janovcová 

 
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - osb-B
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KOSE/64O1001Y/23  Anglický jazyk 1   1 1C  SK      Nováková 
KOSE/64O1005Y/23  Nemecký jazyk 1   1 1C  SK      Pinkoš 
KOSE/64O1002Y/23  Anglický jazyk 2   1 1C  SK      Nováková 
KOSE/64O1006Y/23  Nemecký jazyk 2   1 1C  SK    KOSE/64O1005Y/23   Pinkoš 
KOSE/64O1003Y/23  Anglický jazyk 3   1 1C  SK      Nováková 
KOSE/64O1007Y/23  Nemecký jazyk 3   1 1C  SK    KOSE/64O1007Y/23   Pinkoš 
KOSE/64O1004Y/23  Anglický jazyk 4   1 1C  SK      Nováková 
KOSE/64O1008Y/23  Nemecký jazyk 4   1 1C  SK      Pinkoš 

 
 
Výberové predmety

Blok - osb-C
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KOSE/64O3001Z/23  Úvod do vojenského zdravotníctva   2 2P + 4C  SK      Ševčovičová 

 
 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - osb-A
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KOSE/64O10S/23  Odborná prax   6   SS         
KOSE/64O11S/23  Obhajoba bakalárskej práce   10   OB         
KOSE/64O12S/23  Ošetrovateľstvo   6   SS         
KOSE/64O13S/23  Ošetrovateľstvo v klinických odboroch   6   SS         

 
 
Povinne voliteľné predmety
 
 


Vysvetlivky:


[stĺpec: Akt.] - Aktuálnosť predmetu
Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky:
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje poslednýkrát

[stĺpec: Rozsah]
P - prednáška, C - cvičenie, O - prax
Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".

[stĺpec: Ukonč.] - Ukončenie predmetu
SK - skúška, OB - "štátna skúška - obhajoba", SS - predmet štátnej skúšky

[stĺpec: Sem.] - Semester
Z - zimný, L - letný

[stĺpec: Príznak]
Príznak predmetu v študijnom pláne:
P - profilový predmet študijného programu

[stĺpec: Podmieňujúce]

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov