Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2022/2023
Podprogram:
horebna - zameranie hra na organe bakalársky externá
Študijný odbor:
38. - učiteľstvo a pedagogické vedy
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: prof. ThDr. Rastislav Adamko, PhD.
osoba zodpovedná za realizáciu profilového predmetu: PaedDr. Martina Krušinská, PhD. - podprogram zameranie hra na organe bakalársky externá
osoba zodpovedná za realizáciu profilového predmetu: PaedDr. Mgr. art. Miriam Žiarna, PhD. ArtD. - podprogram zameranie hra na organe bakalársky externá
osoba zodpovedná za realizáciu profilového predmetu: doc. PaedDr. Zuzana Zahradníková, PhD. - podprogram zameranie hra na organe bakalársky externá
osoba zodpovedná za realizáciu profilového predmetu: doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD. - podprogram zameranie hra na organe bakalársky externá
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - zameranie hra na organe externá
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KHU/Ho-BE100A/22  Organ 1b   4 13sC  SK    di Fiore, Zahradníková 
KHU/Ho-BE101A/22  Interpretačný seminár (organ) 1b   2 4sC  SK    di Fiore, Zahradníková 
KHU/Hz-BE123A/22  Obligátny klavír 1b   1 4sC  SK      Matejová 
KHU/Hz-BE115A/22  Spev a hlasová výchova 1   1 4sC  SK      Procházková, Žiarna 
KHU/Ho-BE102A/22  Organ 2b   4 13sC  SK    di Fiore, Zahradníková 
KHU/Ho-BE103A/22  Interpretačný seminár (organ) 2b   2 4sC  SK    di Fiore, Zahradníková 
KHU/Hz-BE124A/22  Obligátny klavír 2b   1 4sC  SK      Matejová 
KHU/Hz-BE116A/22  Spev a hlasová výchova 2   1 4sC  SK      Procházková 
KHU/Ho-BE104A/22  Organ 3b   4 13sC  SK    di Fiore, Zahradníková 
KHU/Ho-BE105A/22  Interpretačný seminár (organ) 3b   2 4sC  SK    di Fiore, Zahradníková 
KHU/Hz-BE125A/22  Obligátny klavír 3b   1 4sC  SK      Matejová 
KHU/Ho-BE106A/22  Organ 4b   4 13sC  SK    di Fiore, Zahradníková 
KHU/Ho-BE107A/22  Interpretačný seminár (organ) 4b   2 4sC  SK    di Fiore, Zahradníková 
KHU/Hz-BE126A/22  Obligátny klavír 4b   1 4sC  SK      Matejová 
KHU/Ho-BE108A/22  Organ 5b   4 13sC  SK    di Fiore, Zahradníková 
KHU/Ho-BE109A/22  Interpretačný seminár (organ) 5b   2 4sC  SK    di Fiore, Zahradníková 
KHU/Hz-BE127A/22  Obligátny klavír 5b   1 4sC  SK      Matejová 
KHU/Ho-BE110A/22  Organ 6b   4 13sC  SK    di Fiore, Zahradníková 
KHU/Ho-BE111A/22  Didaktika a metodika hry na organe   2 4sP  SK    Zahradníková 
KHU/Ho-BE112A/22  Organ 7b   4 13sC  SK    di Fiore, Zahradníková 
KHU/Hz-BE122A/22  Náčuvová prax (hudobná výchova)   2 4sC  SK    Krušinská 
KHU/Ho-BE114A/22  Náčuvová prax (hra na organe)   2 4sC  SK    Zahradníková 
KHU/Ho-BE113A/22  Organ 8b   4 13sC  SK    di Fiore, Zahradníková 

 
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - zameranie hra na organe externá
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KHU/Ho-BE100B/22  Liturgická hra a improvizácia 1b   2 4sC  SK      di Fiore 
KHU/Ho-BE101B/22  Liturgická hra a improvizácia 2b   2 4sC  SK      di Fiore 
KHU/Ho-BE102B/22  Náuka o organe   2 4sP  SK      di Fiore 
KHU/Ho-BE103B/22  Liturgická hra a improvizácia 3b   2 4sC  SK      di Fiore 
KHU/Ho-BE104B/22  Liturgická hra a improvizácia 4b   2 4sC  SK      di Fiore 
KHU/Ho-BE105B/22  Liturgická hra a improvizácia 5b   2 4sC  SK      di Fiore 
KHU/Ho-BE106B/22  Dejiny organu a organovej literatúry 1   2 4sP  SK      di Fiore 
KHU/Ho-BE107B/22  Liturgická hra a improvizácia 6b   2 4sC  SK      di Fiore 
KHU/Ho-BE108B/22  Dejiny organu a organovej literatúry 2   2 4sP  SK      di Fiore 
KHU/Ho-BE109B/22  Liturgická hra a improvizácia 7b   2 4sC  SK      di Fiore 

 
 
Výberové predmety

Blok - zameranie hra na organe externá
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KHU/Hz-BE112C/22  Interpretačný kurz 1b   1 4sC  SK      Jurčo, Zahradníková, Žiarna 
KHU/Hz-BE113C/22  Interpretačný kurz 2b   1 4sC  SK      Jurčo, Zahradníková, Žiarna 
KHU/Hz-BE114C/22  Interpretačný kurz 3b   1 4sC  SK      Jurčo, Zahradníková, Žiarna 
KHU/Hz-BE115C/22  Interpretačný kurz 4b   1 4sC  SK      Jurčo, Zahradníková, Žiarna 

 
 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - zameranie hra na organe externá
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KHU/Ho-BE100S/22  Štátna záverečná skúška - Hudobné umenie (hra na organe)   10   SS         

 
 
Povinne voliteľné predmety
 
 


Vysvetlivky:


[stĺpec: Akt.] - Aktuálnosť predmetu
Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky:
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje poslednýkrát

[stĺpec: Rozsah]
P - prednáška, C - cvičenie, O - prax
Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".

[stĺpec: Ukonč.] - Ukončenie predmetu
SK - skúška, OB - "štátna skúška - obhajoba", SS - predmet štátnej skúšky

[stĺpec: Sem.] - Semester
Z - zimný, L - letný

[stĺpec: Príznak]
Príznak predmetu v študijnom pláne:
P - profilový predmet študijného programu

[stĺpec: Podmieňujúce]

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov