Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2022/2023
Podprogram:
uzbna - učiteľský základ bakalárska denná
Študijný odbor:
38. - učiteľstvo a pedagogické vedy
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.
osoba zodpovedná za realizáciu profilového predmetu: doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD. - podprogram učiteľský základ bakalárska denná
osoba zodpovedná za realizáciu profilového predmetu: doc. PaedDr. Ivana Rochovská, PhD. - podprogram učiteľský základ bakalárska denná
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - učiteľský základ bakalárska denná
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KPED/Uz-BD100A/22  Pedagogická propedeutika   4 2P  SK    Gejdoš 
KPED/Uz-BD101A/22  Prosociálna výchova   4 1P + 1C  SK    Jablonský, Okálová, Pošteková 
KPED/Uz-BD102A/22  Somatický vývin dieťaťa a dorastu   4 2P  SK    Hrkľová, Balážová 
KPED/Uz-BD103A/22  Všeobecná a vývinová psychológia   7 2P + 2C  SK      Pažítková 
KPED/Uz-BD104A/22  Sociologické aspekty edukácie   5 2P  SK    Emmerová 
KPED/Uz-BD105A/22  Pedagogická a sociálna komunikácia   4 1P + 2C  SK    Gejdoš, Tišťanová, Majdanová 
KPED/Uz-BD106A/22  Základy špeciálnej pedagogiky   4 2P + 2C  SK    Kováčová, Stupák, Belková, Maliňáková, Homolová, Okálová 
KPED/Uz-BD107A/22  Didaktika   8 2P + 3C  SK    Jablonský, Tišťanová, Petlák 


Blok - učiteľský základ bakalárska denná - semináre k ZP pre KVV
  Študenti učiteľstva v kombinácií si zapisujú Semináre k záverečnej práci z konkrétneho bloku podľa toho, na ktorej katedre píšu záverečnú prácu.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KVV/Uz-BD108A/22  Seminár k záverečnej práci 1   2 1C  SK      Biarincová 
KVV/Uz-BD109A/22  Seminár k záverečnej práci 2   2 1C  SK       


Blok - učiteľský základ bakalárska denná - semináre k ZP pre KCH
  Študenti učiteľstva v kombinácií si zapisujú Semináre k záverečnej práci z konkrétneho bloku podľa toho, na ktorej katedre píšu záverečnú prácu.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KCH/Uz-BD108A/22  Seminár k záverečnej práci 1   2 1C  SK       
KCH/Uz-BD109A/22  Seminár k záverečnej práci 2   2 1C  SK       


Blok - učiteľský základ bakalárska denná - semináre k ZP pre KHU
  Študenti učiteľstva v kombinácií si zapisujú Semináre k záverečnej práci z konkrétneho bloku podľa toho, na ktorej katedre píšu záverečnú prácu.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KHU/Uz-BD108A/22  Seminár k záverečnej práci 1   2 1C  SK       
KHU/Uz-BD109A/22  Seminár k záverečnej práci 2   2 1C  SK       


Blok - učiteľský základ bakalárska denná - semináre k ZP pre KMAT
  Študenti učiteľstva v kombinácií si zapisujú Semináre k záverečnej práci z konkrétneho bloku podľa toho, na ktorej katedre píšu záverečnú prácu.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KMAT/Uz-BD108A/22  Seminár k záverečnej práci 1   2 1C  SK      Papčo 
KMAT/Uz-BD109A/22  Seminár k záverečnej práci 2   2 1C  SK       


Blok - učiteľský základ bakalárska denná - semináre k ZP pre KBE
  Študenti učiteľstva v kombinácií si zapisujú Semináre k záverečnej práci z konkrétneho bloku podľa toho, na ktorej katedre píšu záverečnú prácu.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KBE/Uz-BD108A/22  Seminár k záverečnej práci 1   2 1C  SK      Baláž 
KBE/Uz-BD109A/22  Seminár k záverečnej práci 2   2 1C  SK       


Blok - učiteľský základ bakalárska denná - semináre k ZP pre KIN
  Študenti učiteľstva v kombinácií si zapisujú Semináre k záverečnej práci z konkrétneho bloku podľa toho, na ktorej katedre píšu záverečnú prácu.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KIN/Uz-BD108A/22  Seminár k záverečnej práci 1   2 1C  SK      Černák 
KIN/Uz-BD109A/22  Seminár k záverečnej práci 2   2 1C  SK       


Blok - učiteľský základ bakalárska denná - semináre k ZP pre KPVZ
  Študenti učiteľstva v kombinácií si zapisujú Semináre k záverečnej práci z konkrétneho bloku podľa toho, na ktorej katedre píšu záverečnú prácu.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KPVZ/Uz-BD108A/22  Seminár k záverečnej práci 1   2 1C  SK      Kraev, Rassu Nagy 
KPVZ/Uz-BD109A/22  Seminár k záverečnej práci 2   2 1C  SK      Kraev, Rassu Nagy 


Blok - učiteľský základ bakalárska denná - semináre k ZP pre KKPT
  Študenti učiteľstva v kombinácií si zapisujú Semináre k záverečnej práci z konkrétneho bloku podľa toho, na ktorej katedre píšu záverečnú prácu.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KKPT/Uz-BD108A/22  Seminár k záverečnej práci 1   2 1C  SK       
KKPT/Uz-BD109A/22  Seminár k záverečnej práci 2   2 1C  SK       


Blok - učiteľský základ bakalárska denná - semináre k ZP pre KGE
  Študenti učiteľstva v kombinácií si zapisujú Semináre k záverečnej práci z konkrétneho bloku podľa toho, na ktorej katedre píšu záverečnú prácu.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KGE/Uz-BD108A/22  Seminár k záverečnej práci 1   2 1C  SK      Papčo 
KGE/Uz-BD109A/22  Seminár k záverečnej práci 2   2 1C  SK       


Blok - učiteľský základ bakalárska denná - semináre k ZP pre KTVS
  Študenti učiteľstva v kombinácií si zapisujú Semináre k záverečnej práci z konkrétneho bloku podľa toho, na ktorej katedre píšu záverečnú prácu.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KTVS/Uz-BD108A/22  Seminár k záverečnej práci 1   2 1C  SK       
KTVS/Uz-BD109A/22  Seminár k záverečnej práci 2   2 1C  SK       

 
 
Povinne voliteľné predmety
 
 
Výberové predmety

Blok - výberové predmety - projektová prax
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KPED/PP-BD100C/22  Stáž A   2 1C  SK      Almašiová, Balážová 
KPED/PP-BD101C/22  Stáž B   2 1C  SK       

 
 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - učiteľský základ bakalárska denná
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KPED/Uz-BD100S/22  Štátna záverečná skúška - Pedagogika   5   SS         


Blok - učiteľský základ bakalárska denná - obhajoba ZP pre KHU
  Študenti učiteľstva v kombinácií si zapisujú obhajobu len z jedného konkrétneho bloku podľa toho na ktorej katedre píšu a obhajujú záverečnú prácu.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KHU/Uz-BD101S/22  Obhajoba bakalárskej práce   15   OB         


Blok - učiteľský základ bakalárska denná - obhajoba ZP pre KKPT
  Študenti učiteľstva v kombinácií si zapisujú obhajobu len z jedného konkrétneho bloku podľa toho na ktorej katedre píšu a obhajujú záverečnú prácu.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KKPT/Uz-BD101S/22  Obhajoba bakalárskej práce   15   OB         


Blok - učiteľský základ bakalárska denná - obhajoba ZP pre KMAT
  Študenti učiteľstva v kombinácií si zapisujú obhajobu len z jedného konkrétneho bloku podľa toho na ktorej katedre píšu a obhajujú záverečnú prácu.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KMAT/Uz-BD101S/22  Obhajoba bakalárskej práce   15   OB         


Blok - učiteľský základ bakalárska denná - obhajoba ZP pre KBE
  Študenti učiteľstva v kombinácií si zapisujú obhajobu len z jedného konkrétneho bloku podľa toho na ktorej katedre píšu a obhajujú záverečnú prácu.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KBE/Uz-BD101S/22  Obhajoba bakalárskej práce   15   OB         


Blok - učiteľský základ bakalárska denná - obhajoba ZP pre KIN
  Študenti učiteľstva v kombinácií si zapisujú obhajobu len z jedného konkrétneho bloku podľa toho na ktorej katedre píšu a obhajujú záverečnú prácu.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KIN/Uz-BD101S/22  Obhajoba bakalárskej práce   15   OB         


Blok - učiteľský základ bakalárska denná - obhajoba ZP pre KVV
  Študenti učiteľstva v kombinácií si zapisujú obhajobu len z jedného konkrétneho bloku podľa toho na ktorej katedre píšu a obhajujú záverečnú prácu.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KVV/Uz-BD101S/22  Obhajoba bakalárskej práce   15   OB         


Blok - učiteľský základ bakalárska denná - obhajoba ZP pre KCH
  Študenti učiteľstva v kombinácií si zapisujú obhajobu len z jedného konkrétneho bloku podľa toho na ktorej katedre píšu a obhajujú záverečnú prácu.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KCH/Uz-BD101S/22  Obhajoba bakalárskej práce   15   OB         


Blok - učiteľský základ bakalárska denná - obhajoba ZP pre KTVS
  Študenti učiteľstva v kombinácií si zapisujú obhajobu len z jedného konkrétneho bloku podľa toho na ktorej katedre píšu a obhajujú záverečnú prácu.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KTVS/Uz-BD101S/22  Obhajoba bakalárskej práce   15   OB         


Blok - učiteľský základ bakalárska denná - obhajoba ZP pre KPVZ
  Študenti učiteľstva v kombinácií si zapisujú obhajobu len z jedného konkrétneho bloku podľa toho na ktorej katedre píšu a obhajujú záverečnú prácu.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KPVZ/Uz-BD101S/22  Obhajoba bakalárskej práce   15   OB         


Blok - učiteľský základ bakalárska denná - obhajoba ZP pre KGE
  Študenti učiteľstva v kombinácií si zapisujú obhajobu len z jedného konkrétneho bloku podľa toho na ktorej katedre píšu a obhajujú záverečnú prácu.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KGE/Uz-BD100S/22  Obhajoba bakalárskej práce   15   OB         

 
 
Povinne voliteľné predmety
 
 


Vysvetlivky:


[stĺpec: Akt.] - Aktuálnosť predmetu
Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky:
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje poslednýkrát

[stĺpec: Rozsah]
P - prednáška, C - cvičenie, O - prax
Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".

[stĺpec: Ukonč.] - Ukončenie predmetu
SK - skúška, OB - "štátna skúška - obhajoba", SS - predmet štátnej skúšky

[stĺpec: Sem.] - Semester
Z - zimný, L - letný

[stĺpec: Príznak]
Príznak predmetu v študijnom pláne:
P - profilový predmet študijného programu

[stĺpec: Podmieňujúce]

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov