Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2022/2023
Podprogram:
uzmna - učiteľský základ magisterská denná
Študijný odbor:
38. - učiteľstvo a pedagogické vedy
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.
osoba zodpovedná za realizáciu profilového predmetu: doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD. - podprogram učiteľský základ magisterská denná
osoba zodpovedná za realizáciu profilového predmetu: doc. PaedDr. Ivana Rochovská, PhD. - podprogram učiteľský základ magisterská denná
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - učiteľský základ Mgr. denná forma - semináre k ZP pre KTVS
  Študenti učiteľstva v kombinácií si zapisujú Semináre k záverečnej práci z konkrétneho bloku podľa toho, na ktorej katedre píšu záverečnú prácu.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KTVS/Uz-MD106A/22  Seminár k záverečnej práci 1   1 1C  SK       
KTVS/Uz-MD107A/22  Seminár k záverečnej práci 2   2 1C  SK       


Blok - učiteľský základ Mgr. denná forma
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KPED/Uz-MD100A/22  Pedagogická a školská psychológia   4 2P + 2C  SK      Zastková 
KPED/Uz-MD101A/22  Výskumné metódy v pedagogických vedách   4 2P + 1C  SK    Jablonský, Siváková 
KPED/Uz-MD102A/22  Pedagogická diagnostika žiaka   3 2P + 1C  SK    Siváková, Gejdoš 
KPED/Uz-MD103A/22  Školský manažment a legislatíva   2 1P  SK    Jablonský 
KPED/Uz-MD104A/22  Prevencia sociálnopatologických javov   4 2P  SK    Emmerová 
KPED/Uz-MD105A/22  Inkluzívne prístupy v školskej edukácii   3 2P + 1C  SK    Kováčová, Homolová 


Blok - učiteľský základ Mgr. denná forma - semináre k ZP pre KIN
  Študenti učiteľstva v kombinácií si zapisujú Semináre k záverečnej práci z konkrétneho bloku podľa toho, na ktorej katedre píšu záverečnú prácu.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KIN/Uz-MD106A/22  Seminár k záverečnej práci 1   1 1C  SK      Černák 
KIN/Uz-MD107A/22  Seminár k záverečnej práci 2   2 1C  SK       


Blok - učiteľský základ Mgr. denná forma - semináre k ZP pre KVV
  Študenti učiteľstva v kombinácií si zapisujú Semináre k záverečnej práci z konkrétneho bloku podľa toho, na ktorej katedre píšu záverečnú prácu.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KVV/Uz-MD106A/22  Seminár k záverečnej práci 1   1 1C  SK      Biarincová 
KVV/Uz-MD107A/22  Seminár k záverečnej práci 2   2 1C  SK       


Blok - učiteľský základ Mgr. denná forma - semináre k ZP pre KBE
  Študenti učiteľstva v kombinácií si zapisujú Semináre k záverečnej práci z konkrétneho bloku podľa toho, na ktorej katedre píšu záverečnú prácu.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KBE/Uz-MD106A/22  Seminár k záverečnej práci 1   1 1C  SK      Baláž 
KBE/Uz-MD107A/22  Seminár k záverečnej práci 2   2 1C  SK       


Blok - učiteľský základ Mgr. denná forma - semináre k ZP pre KHU
  Študenti učiteľstva v kombinácií si zapisujú Semináre k záverečnej práci z konkrétneho bloku podľa toho, na ktorej katedre píšu záverečnú prácu.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KHU/Uz-MD106A/22  Seminár k záverečnej práci 1   1 1C  SK       
KHU/Uz-MD107A/22  Seminár k záverečnej práci 2   2 1C  SK       


Blok - učiteľský základ Mgr. denná forma - semináre k ZP pre KGE
  Študenti učiteľstva v kombinácií si zapisujú Semináre k záverečnej práci z konkrétneho bloku podľa toho, na ktorej katedre píšu záverečnú prácu.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KGE/Uz-MD106A/22  Seminár k záverečnej práci 1   1 1C  SK      Tomčíková 
KGE/Uz-MD107A/22  Seminár k záverečnej práci 2   2 1C  SK       


Blok - učiteľský základ Mgr. denná forma - semináre k ZP pre KPVZ
  Študenti učiteľstva v kombinácií si zapisujú Semináre k záverečnej práci z konkrétneho bloku podľa toho, na ktorej katedre píšu záverečnú prácu.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KPVZ/Uz-MD106A/22  Seminár k záverečnej práci 1   1 1C  SK       
KPVZ/Uz-MD107A/22  Seminár k záverečnej práci 2   2 1C  SK       


Blok - učiteľský základ Mgr. denná forma - semináre k ZP pre KMAT
  Študenti učiteľstva v kombinácií si zapisujú Semináre k záverečnej práci z konkrétneho bloku podľa toho, na ktorej katedre píšu záverečnú prácu.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KMAT/Uz-MD106A/22  Seminár k záverečnej práci 1   1 1C  SK      Papčo 
KMAT/Uz-MD107A/22  Seminár k záverečnej práci 2   2 1C  SK       


Blok - učiteľský základ Mgr. denná forma- semináre k ZP pre KKPT
  Študenti učiteľstva v kombinácií si zapisujú Semináre k záverečnej práci z konkrétneho bloku podľa toho, na ktorej katedre píšu záverečnú prácu.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KKPT/Uz-MD106A/22  Seminár k záverečnej práci 1   1 1C  SK       
KKPT/Uz-MD107A/22  Seminár k záverečnej práci 2   2 1C  SK       

 
 
Povinne voliteľné predmety
 
 
Výberové predmety
 
 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - učiteľský základ Mgr. denná forma - Obhajoba ZP pre KIN
  Študenti učiteľstva v kombinácií si zapisujú obhajobu len z jedného konkrétneho bloku podľa toho na ktorej katedre píšu a obhajujú záverečnú prácu.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KIN/Uz-MD100S/22  Obhajoba diplomovej práce   15   OB         


Blok - učiteľský základ Mgr. denná forma - Obhajoba ZP pre KTVS
  Študenti učiteľstva v kombinácií si zapisujú obhajobu len z jedného konkrétneho bloku podľa toho na ktorej katedre píšu a obhajujú záverečnú prácu.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KTVS/Uz-MD100S/22  Obhajoba diplomovej práce   15   OB         


Blok - učiteľský základ Mgr. denná forma - Obhajoba ZP pre KVV
  Študenti učiteľstva v kombinácií si zapisujú obhajobu len z jedného konkrétneho bloku podľa toho na ktorej katedre píšu a obhajujú záverečnú prácu.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KVV/Uz-MD100S/22  Obhajoba diplomovej práce   15   OB         


Blok - učiteľský základ Mgr. denná forma - Obhajoba ZP pre KHU
  Študenti učiteľstva v kombinácií si zapisujú obhajobu len z jedného konkrétneho bloku podľa toho na ktorej katedre píšu a obhajujú záverečnú prácu.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KHU/Uz-MD101S/22  Obhajoba diplomovej práce   15   OB         


Blok - učiteľský základ Mgr. denná forma - Obhajoba ZP pre KBE
  Študenti učiteľstva v kombinácií si zapisujú obhajobu len z jedného konkrétneho bloku podľa toho na ktorej katedre píšu a obhajujú záverečnú prácu.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KBE/Uz-MD100S/22  Obhajoba diplomovej práce   15   OB         


Blok - učiteľský základ Mgr. denná forma - Obhajoba ZP pre KGE
  Študenti učiteľstva v kombinácií si zapisujú obhajobu len z jedného konkrétneho bloku podľa toho na ktorej katedre píšu a obhajujú záverečnú prácu.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KGE/Uz-MD100S/22  Obhajoba diplomovej práce   15   OB         


Blok - učiteľský základ Mgr. denná forma - Obhajoba ZP pre KPVZ
  Študenti učiteľstva v kombinácií si zapisujú obhajobu len z jedného konkrétneho bloku podľa toho na ktorej katedre píšu a obhajujú záverečnú prácu.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KPVZ/Uz-MD100S/22  Obhajoba diplomovej práce   15   OB         


Blok - učiteľský základ Mgr. denná forma - Obhajoba ZP pre KKPT
  Študenti učiteľstva v kombinácií si zapisujú obhajobu len z jedného konkrétneho bloku podľa toho na ktorej katedre píšu a obhajujú záverečnú prácu.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KKPT/Uz-MD100S/22  Obhajoba diplomovej práce   15   OB         


Blok - učiteľský základ Mgr. denná forma - Obhajoba ZP pre KMAT
  Študenti učiteľstva v kombinácií si zapisujú obhajobu len z jedného konkrétneho bloku podľa toho na ktorej katedre píšu a obhajujú záverečnú prácu.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KMAT/Uz-MD100S/22  Obhajoba diplomovej práce   15   OB         

 
 
Povinne voliteľné predmety
 
 


Vysvetlivky:


[stĺpec: Akt.] - Aktuálnosť predmetu
Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky:
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje poslednýkrát

[stĺpec: Rozsah]
P - prednáška, C - cvičenie, O - prax
Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".

[stĺpec: Ukonč.] - Ukončenie predmetu
SK - skúška, OB - "štátna skúška - obhajoba", SS - predmet štátnej skúšky

[stĺpec: Sem.] - Semester
Z - zimný, L - letný

[stĺpec: Príznak]
Príznak predmetu v študijnom pláne:
P - profilový predmet študijného programu

[stĺpec: Podmieňujúce]

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov