Study plan - Approved

Academic year:
2023/2024
Study subprogramme:
chbna - chémia bakalárska v kombinácii denná
Study field:
38. - Teacher Training and Education Science
Person responsible for the delivery, development and quality of the study programme: prof. Ing. Peter Tomčík, Philosophiae doctor
Person responsible for the profile courses of the study programme: doc. RNDr. Miroslav Rievaj, Philosophiae doctor - subprogramme chémia bakalárska v kombinácii denná
Person responsible for the profile courses of the study programme: Ing. Renata Bellová, Philosophiae doctor - subprogramme chémia bakalárska v kombinácii denná
 

Study section
Compulsory courses

Block - chémia bakalárska
Abbreviation Name Current Credit Range End Year Sem. Attribute Prerequisites Teacher
KCH/Ch-BD100A/22  General Chemistry   4 2P + 2C  SK    Culková 
KCH/Ch-BD101A/22  Laboratory Technology   2 2C  SK      Durdiak, Culková 
KCH/Ch-BD102A/22  Mathematics   2 1P + 1C  SK      Mlynárčik 
KCH/Ch-BD103A/22  Inorganic Chemistry   6 2P + 3L  SK  KCH/Ch-BD100A/22   Culková 
KCH/Ch-BD104A/22  Physics   2 1P + 1C  SK      Tomčík 
KCH/Ch-BD105A/22  Organic Chemistry   6 2P + 4L  SK  KCH/Ch-BD100A/22   Durdiak, Tomčík, Culková 
KCH/Ch-BD106A/22  ICT in Chemistry   2 2C  SK      Bellová 
KCH/Ch-BD107A/22  Physical Chemistry   6 2P + 1C + 3L  SK  KCH/Ch-BD104A/22   Tomčík, Bellová 
KCH/Ch-BD108A/22  Theory of Chemical Bond   3 2P + 1C  SK    Bellová 
KCH/Ch-BD109A/22  Analytical Chemistry   4 2P + 3L  SK    Bellová 
KCH/Ch-BD110A/22  Biochemistry   2 2P  SK      Durdiak, Timko 
KCH/Ch-BD111A/22  Auditory Practice   2 1C  SK      Bellová 
KCH/Ch-BD112A/22  Basics of didactics of chemistry   1 1P + 1C  SK      Bellová 

 
 
Compulsory elective courses

Block - chémia bakalárska
  Študent si vyberá povinne voliteľné predmety v minimálnom počte kreditov 10 za celé štúdium. Odporúčame vybrať v každom semestri minimálne 1 PVP.
Abbreviation Name Current Credit Range End Year Sem. Attribute Prerequisites Teacher
KCH/Ch-BD100B/22  Calculations in Chemistry 1   2 2C  SK      Bellová 
KCH/Ch-BD101B/22  English for Chemists 2 2C  SK      Tomčík 
KCH/Ch-BD102B/22  Environmental Chemistry   2 2P  SK      Demko, Rievaj 
KCH/Ch-BD103B/22  Bioinorganic Chemistry 2 2P  SK      Bellová 
KCH/Ch-BD104B/22  Toxicology   2 1P + 1C  SK      Rievaj 
KCH/Ch-BD105B/22  Chemistry of Common Life 2 2P  SK      Culková 
KCH/Ch-BD106B/22  Calculations in Chemistry 2   2 2C  SK    KCH/Ch-BD100B/22   Bellová 
KCH/Ch-BD107B/22  Polymers chemistry basic 2 2P  SK      Durdiak 
KCH/Ch-BD108B/22  Nuclear Chemistry 2 2P  SK      Bellová 
KCH/Ch-BD109B/22  Chemistry repetitoria   2 2C  SK      Culková, Durdiak 

 
 
Elective courses

Block - chémia bakalárska
Abbreviation Name Current Credit Range End Year Sem. Attribute Prerequisites Teacher
KCH/Ch-BD100C/22  General Chemistry Seminar 2 1C  SK      Culková 
KCH/Ch-BD101C/22  Anorganic Chemistry Seminar 2 1C  SK      Culková 
KCH/Ch-BD102C/22  Organic Chemistry Seminar 2 1C  SK      Durdiak 
KCH/Ch-BD103C/22  Physical Chemistry Seminar 2 1C  SK      Bellová 
KCH/Ch-BD104C/22  Biochemistry Seminar 2 1C  SK      Timko 

 
 

State exams
Compulsory courses

Block - chémia bakalárska
Abbreviation Name Current Credit Range End Year Sem. Attribute Prerequisites Teacher
KCH/Ch-BD100S/22  Chemistry - State exam   5   SS         

 
 
Compulsory elective courses
 
 


Explanatory notes:


[column: Current]
Other signs can occur next to the courses of the study programmes:
! - course will not be implemented in the given academic year
+ - course will not be implemented, perhaps the next academic year
- - course is implemented for the last time

[column: Range]
P - Lecture, C - Seminar, O - Practice
Such a symbol can occur after the teaching range:
d - Days in a semester
h - Hours in a week
s - Hours in a semester
t - Weeks in a semester
When none of these symbols are given, expected range of teaching is "hours in a week".

[column: End]
SK - Exam, OB - "State exam - Thesis defense", SS - Subject of the state exam

[column: Sem.] - Semester
W - Winter, S - Summer

[column: Attribute]
Courses can have the following attributes:
P - profile courses of the study programme

[column: Prerequisites]

* - course has more prerequisites