Study plan - Approved

Academic year:
2023/2024
Study subprogramme:
hume2na - učiteľstvo hudobného umenia Mgr. externá forma
Study field:
38. - Teacher Training and Education Science
Person responsible for the delivery, development and quality of the study programme: prof. ThDr. Rastislav Adamko, Philosophiae doctor
Person responsible for the profile courses of the study programme: PaedDr. Martina Krušinská, Philosophiae doctor - subprogramme učiteľstvo hudobného umenia Mgr. externá forma
Person responsible for the profile courses of the study programme: doc. PaedDr. Janka Bednáriková, Philosophiae doctor - subprogramme učiteľstvo hudobného umenia Mgr. externá forma
Person responsible for the profile courses of the study programme: doc. PaedDr. Zuzana Zahradníková, Philosophiae doctor - subprogramme učiteľstvo hudobného umenia Mgr. externá forma
Person responsible for the profile courses of the study programme: PaedDr. Mgr. art. Miriam Žiarna, PhD. ArtD. - subprogramme učiteľstvo hudobného umenia Mgr. externá forma
 

Study section
Compulsory courses

Block - Hudobno-teoretický základ - učiteľstvo hudobného umenia Mgr. externá forma
Abbreviation Name Current Credit Range End Year Sem. Attribute Prerequisites Teacher
KHU/Hz-ME103A/23  Choral Conducting 1   1 4sC  SK      di Fiore 
KHU/Hz-ME102A/23  Musical Forms and Composition Analysis 1   2 4sP + 4sC  SK    Adamko 
KHU/Hz-ME100A/23  Didactics of Music Education 1   2 4sP + 4sC  SK    Krušinská 
KHU/Hz-ME105A/23  Concurrent Teaching Practice 1 (Music Education)   2 4sC  SK    Krušinská 
KHU/Hz-ME107A/23  Choral Conducting 2   1 4sC  SK      di Fiore 
KHU/Hz-ME106A/23  Musical Forms and Composition Analysis 2   2 4sP + 4sC  SK    Adamko 
KHU/Hz-ME101A/23  Didactics of Music Education 2   2 4sP + 4sC  SK    Krušinská 
KHU/Hz-ME108A/23  Concurrent Teaching Practice 2 (Music Education)   2 4sC  SK    Krušinská 
KHU/Hz-ME110A/23  Music Aesthetics 1 4sP  SK      Matejová 
KHU/Hz-ME104A/23  Didactics of Music Education 3 2 4sP + 4sC  SK    Krušinská 
KHU/Hz-ME109A/23  Continuous Teaching Practice (Music Education) 2 8sC  SK    Krušinská 


Block - Predmetová špecializácia - Hra na klavíri
Abbreviation Name Current Credit Range End Year Sem. Attribute Prerequisites Teacher
KHU/Hk-ME100A/23  Piano Major 1m   3 13sC  SK    Jurčo, Matis, Zahradníková 
KHU/Hk-ME101A/23  Interpretation Seminar (Piano) 1m   1 4sC  SK      Jurčo, Matis 
KHU/Hk-ME102A/23  Methodology of Playing a Musical Instrument (Piano) 1   2 4sP + 4sC  SK    Jurčo, Matis, Zahradníková 
KHU/Hz-ME111A/23  Accompanying 1m   1 4sC  SK      Žiarna 
KHU/Hk-ME109A/23  Concurrent Teaching Practice - Piano 1   2 4sC  SK    Jurčo, Zahradníková 
KHU/Hk-ME103A/23  Piano Major 2m   3 13sC  SK    Jurčo, Matis, Zahradníková 
KHU/Hk-ME104A/23  Interpretation Seminar (Piano) 2m   1 4sC  SK      Jurčo, Matis 
KHU/Hk-ME105A/23  Methodology of Playing a Musical Instrument (Piano) 2   2 4sP + 4sC  SK    Jurčo, Zahradníková 
KHU/Hz-ME112A/23  Accompanying 2m   1 4sC  SK      Žiarna 
KHU/Hk-ME111A/23  Concurrent Teaching Practice - Piano 2   2 4sC  SK    Jurčo, Matis, Zahradníková 
KHU/Hk-ME106A/23  Piano Major 3m 3 13sC  SK    Jurčo, Matis, Zahradníková 
KHU/Hk-ME107A/23  Interpretation Seminar (Piano) 3m 1 4sC  SK      Jurčo, Matis 
KHU/Hk-ME108A/23  Methodology of Playing a Musical Instrument (Piano) 3 2 4sP + 4sC  SK    Jurčo, Matis, Zahradníková 
KHU/Hz-ME113A/23  Accompanying 3m 1 4sC  SK      Žiarna 
KHU/Hk-ME113A/23  Continuous Teaching Practice (Piano) 2 8sC  SK    Jurčo, Matis, Zahradníková 
KHU/Hk-ME110A/23  Piano Major 4m 3 13sC  SK    Jurčo, Matis, Zahradníková 
KHU/Hz-ME114A/23  Accompanying 4m 1 4sC  SK      Žiarna 


Block - Predmetová špecializácia - Hra na organe
Abbreviation Name Current Credit Range End Year Sem. Attribute Prerequisites Teacher
KHU/Ho-ME100A/23  Organ 1m   3 13C  SK    di Fiore, Zahradníková 
KHU/Ho-ME101A/23  Interpretation Seminar (Organ) 1m   1 4sC  SK      di Fiore 
KHU/Ho-ME102A/23  Methodology of Playing a Musical Instrument (Organ) 1   2 4sP + 4sC  SK    Zahradníková 
KHU/Ho-ME109A/23  Concurrent Teaching Practice - Organ 1   2 4sC  SK    Zahradníková 
KHU/Hz-ME111A/23  Accompanying 1m   1 4sC  SK      Žiarna 
KHU/Ho-ME103A/23  Organ 2m   3 13sC  SK    di Fiore, Zahradníková 
KHU/Ho-ME104A/23  Interpretation Seminar (Organ) 2m   1 4sC  SK      di Fiore 
KHU/Ho-ME105A/23  Methodology of Playing a Musical Instrument (Organ) 2   2 4sP + 4sC  SK    Zahradníková 
KHU/Hz-ME112A/23  Accompanying 2m   1 4sC  SK      Žiarna 
KHU/Ho-ME111A/23  Concurrent Teaching Practice - Organ 2   2 4sC  SK    Zahradníková 
KHU/Ho-ME106A/23  Organ 3m 3 13sC  SK    di Fiore, Zahradníková 
KHU/Ho-ME107A/23  Interpretation Seminar (Organ) 3m 1 4sC  SK      di Fiore 
KHU/Ho-ME108A/23  Methodology of Playing a Musical Instrument (Organ) 3 2 4sP + 4sC  SK    Zahradníková 
KHU/Hz-ME113A/23  Accompanying 3m 1 4sC  SK      Žiarna 
KHU/Ho-ME113A/23  Continuous Teaching Practice (Organ) 2 8sC  SK    Zahradníková 
KHU/Ho-ME110A/23  Organ 4m 3 13sC  SK    di Fiore, Zahradníková 
KHU/Hz-ME114A/23  Accompanying 4m 1 4sC  SK      Žiarna 


Block - Predmetová špecializácia - Spev
Abbreviation Name Current Credit Range End Year Sem. Attribute Prerequisites Teacher
KHU/Hs-ME100A/23  Singing 1m   3 13sC  SK    Procházková, Žiarna 
KHU/Hs-ME101A/23  Interpretation Seminar (Singing) 1m   1 4sC  SK      Procházková, Žiarna 
KHU/Hs-ME102A/23  Didactics and Methodology of Singing 1   2 4sP + 4sC  SK    Žiarna, Procházková 
KHU/Hz-ME111A/23  Accompanying 1m   1 4sC  SK      Žiarna 
KHU/Hs-ME109A/23  Concurrent Teaching Practice - Singing 1   2 4sC  SK    Procházková, Žiarna 
KHU/Hs-ME103A/23  Singing 2m   3 13sC  SK    Procházková, Žiarna 
KHU/Hs-ME104A/23  Interpretation Seminar (Singing) 2m   1 4sC  SK      Procházková, Žiarna 
KHU/Hs-ME105A/23  Didactics and Methodology of Singing 2   2 4sP + 4sC  SK    Žiarna, Procházková 
KHU/Hz-ME112A/23  Accompanying 2m   1 4sC  SK      Žiarna 
KHU/Hs-ME111A/23  Concurrent Teaching Practice - Singing 2   2 4sC  SK    Procházková, Žiarna 
KHU/Hs-ME106A/23  Singing 3m 3 13sC  SK    Procházková, Žiarna 
KHU/Hs-ME107A/23  Interpretation Seminar (Singing) 3m 1 4sC  SK      Procházková, Žiarna 
KHU/Hs-ME108A/23  Didactics and Methodology of Singing 3 2 4sP + 4sC  SK    Žiarna, Procházková 
KHU/Hz-ME113A/23  Accompanying 3m 1 4sC  SK      Žiarna 
KHU/Hs-ME113A/23  Continuous Teaching Practice (Singing) 2 8C  SK    Procházková, Žiarna 
KHU/Hs-ME110A/23  Singing 4m 3 13sC  SK    Procházková, Žiarna 
KHU/Hz-ME114A/23  Accompanying 4m 1 4sC  SK      Žiarna 

 
 
Compulsory elective courses

Block - Hudobno-teoretický základ - učiteľstvo hudobného umenia Mgr. externá forma
Abbreviation Name Current Credit Range End Year Sem. Attribute Prerequisites Teacher
KHU/Hz-ME100B/23  Schola Cantorum 1m   2 4sC  SK      Bednáriková 
KHU/Hz-ME101B/23  Solo Singing 1   1 4sC  SK      Procházková, Žiarna 
KHU/Hz-ME102B/23  Second Instrument 1m   1 4sC  SK      Adamko, Gazdaricová, Matejová, Zahradníková, Bednáriková, Krušinská 
KHU/Hz-ME103B/23  Music Psychology   2 4sP  SK      Krušinská 
KHU/Hz-ME104B/23  Schola Cantorum 2m   2 4sC  SK      Bednáriková 
KHU/Hz-ME105B/23  Solo Singing 2   1 4sC  SK      Procházková, Žiarna 
KHU/Hz-ME106B/23  Second Instrument 2m   1 4sC  SK      Adamko, Gazdaricová, Matejová, Zahradníková, Bednáriková, Krušinská 
KHU/Hz-ME112B/23  Slovak Music Folklore 2 4sP + 4sC  SK      Krušinská 
KHU/Hz-ME107B/23  Schola Cantorum 3m 2 4sC  SK      Bednáriková 
KHU/Hz-ME108B/23  Solo Singing 3 1 4sC  SK      Procházková, Žiarna 
KHU/Hz-ME109B/23  Second Instrument 3m 1 4sC  SK      Adamko, Gazdaricová, Matejová, Zahradníková, Bednáriková, Krušinská 
KHU/Hz-ME111B/23  Choral Conducting 3 1 4sC  SK      di Fiore 
KHU/Hz-ME110B/23  Schola Cantorum 4m 2 4sC  SK      Bednáriková 


Block - Predmetová špecializácia - Hra na klavíri
  Študent si vyberá povinne voliteľné a výberové predmety v minimálnom počte kreditov 15 spolu za celé štúdium. Prvý ročník: 10 kreditov, druhý ročník: 5 kreditov.
Abbreviation Name Current Credit Range End Year Sem. Attribute Prerequisites Teacher
KHU/Hk-ME100B/23  Piano for 4-hands (duet) 1m   2 4sC  SK      Jurčo, Matis 
KHU/Hk-ME101B/23  Piano for 4-hands (duet) 2m   2 4sC  SK      Jurčo, Matis 
KHU/Hk-ME102B/23  Piano for 4-hands (duet) 3m 2 4sC  SK      Jurčo, Matis 
KHU/Hk-ME103B/23  Piano for 4-hands (duet) 4m 2 4sC  SK      Jurčo, Matis 


Block - Predmetová špecializácia - Hra na organe
  Študent si vyberá povinne voliteľné a výberové predmety v minimálnom počte kreditov 15 spolu za celé štúdium. Prvý ročník: 10 kreditov, druhý ročník: 5 kreditov.
Abbreviation Name Current Credit Range End Year Sem. Attribute Prerequisites Teacher
KHU/Hz-ME113B/23  Compulsory Piano 1m   2 4sC  SK      Matejová 
KHU/Ho-ME100B/23  Playing and Improvisation for the Liturgy 1m   2 4sC  SK      di Fiore 
KHU/Hz-ME114B/23  Compulsory Piano 2m   2 4sC  SK      Matejová 
KHU/Ho-ME101B/23  Playing and Improvisation for the Liturgy 2m   2 4sC  SK      di Fiore 
KHU/Hz-ME115B/23  Compulsory Piano 3m 2 4sC  SK      Matejová 
KHU/Ho-ME102B/23  Playing and Improvisation for the Liturgy 3m 2 4sC  SK      di Fiore 
KHU/Hz-ME116B/23  Compulsory Piano 4m 2 4sC  SK      Matejová 
KHU/Ho-ME103B/23  Playing and Improvisation for the Liturgy 4m 2 4sC  SK      di Fiore 


Block - Predmetová špecializácia - Spev
  Študent si vyberá povinne voliteľné a výberové predmety v minimálnom počte kreditov 15 spolu za celé štúdium. Prvý ročník: 10 kreditov, druhý ročník: 5 kreditov.
Abbreviation Name Current Credit Range End Year Sem. Attribute Prerequisites Teacher
KHU/Hz-ME113B/23  Compulsory Piano 1m   2 4sC  SK      Matejová 
KHU/Hz-ME114B/23  Compulsory Piano 2m   2 4sC  SK      Matejová 
KHU/Hz-ME115B/23  Compulsory Piano 3m 2 4sC  SK      Matejová 
KHU/Hz-ME116B/23  Compulsory Piano 4m 2 4sC  SK      Matejová 

 
 
Elective courses

Block - Hudobno-teoretický základ - učiteľstvo hudobného umenia Mgr. externá forma
Abbreviation Name Current Credit Range End Year Sem. Attribute Prerequisites Teacher
KHU/Hz-ME100C/23  Chamber Ensemble 1m   1 4sC  SK      Adamko, Procházková 
KHU/Hz-ME101C/23  Computer and Music 1   1 4sC  SK      Adamko 
KHU/Hz-ME102C/23  Creative Musical Activities 1m   1 4sC  SK      Krušinská 
KHU/Hz-ME103C/23  Chamber Ensemble 2m   1 4sC  SK      Adamko, Procházková 
KHU/Hz-ME104C/23  Creative Musical Activities 2m   1 4sC  SK      Krušinská, Adamko 
KHU/Hz-ME105C/23  Chamber Ensemble 3m 1 4sC  SK      Adamko, Procházková 
KHU/Hz-ME106C/23  Creative Musical Activities 3m 1 4sC  SK      Krušinská 
KHU/Hz-ME107C/23  Chamber Ensemble 4m 1 4sC  SK      Adamko, Procházková 


Block - Výberové predmety podľa predmetovej špecializácie - učiteľstvo hudobného umenia Mgr. externá forma
Abbreviation Name Current Credit Range End Year Sem. Attribute Prerequisites Teacher
KHU/Hz-ME108C/23  Interpretation Course 1m   2 4sC  SK      Jurčo, Matis 
KHU/Hz-ME109C/23  Interpretation Course 2m 2 4sC  SK      Jurčo, Matis 

 
 

State exams
Compulsory courses

Block - Predmetová špecializácia - Hra na klavíri
Abbreviation Name Current Credit Range End Year Sem. Attribute Prerequisites Teacher
KHU/Hk-ME100S/23  State Final Exam - Music with Didactics (Piano)   16   SS         


Block - Predmetová špecializácia - Hra na organe
Abbreviation Name Current Credit Range End Year Sem. Attribute Prerequisites Teacher
KHU/Ho-ME100S/23  State Final Exam - Music with Didactics (Organ)   16   SS         


Block - Predmetová špecializácia - Spev
Abbreviation Name Current Credit Range End Year Sem. Attribute Prerequisites Teacher
KHU/Hs-ME100S/23  State Final Exam - Music with Didactics (Singing)   16   SS         

 
 
Compulsory elective courses
 
 


Explanatory notes:


[column: Current]
Other signs can occur next to the courses of the study programmes:
! - course will not be implemented in the given academic year
+ - course will not be implemented, perhaps the next academic year
- - course is implemented for the last time

[column: Range]
P - Lecture, C - Seminar, O - Practice
Such a symbol can occur after the teaching range:
d - Days in a semester
h - Hours in a week
s - Hours in a semester
t - Weeks in a semester
When none of these symbols are given, expected range of teaching is "hours in a week".

[column: End]
SK - Exam, OB - "State exam - Thesis defense", SS - Subject of the state exam

[column: Sem.] - Semester
W - Winter, S - Summer

[column: Attribute]
Courses can have the following attributes:
P - profile courses of the study programme

[column: Prerequisites]

* - course has more prerequisites