Study plan - Approved

Academic year:
2023/2024
Study subprogramme:
mne3na - manažment Bc. externá forma
Study field:
8. - Economics and Management
Person responsible for the delivery, development and quality of the study programme: prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc.
Person responsible for the profile courses of the study programme: Mgr. Karol Čarnogurský, Philosophiae doctor - subprogramme manažment Bc. externá forma
Person responsible for the profile courses of the study programme: doc. Mgr. Ing. Milan Droppa, Philosophiae doctor - subprogramme manažment Bc. externá forma
Person responsible for the profile courses of the study programme: doc. Ing. Jana Piteková, Philosophiae doctor - subprogramme manažment Bc. externá forma
Person responsible for the profile courses of the study programme: Ing. Anna Diačiková, Philosophiae doctor - subprogramme manažment Bc. externá forma
 

Study section
Compulsory courses

Block - manažment Bc. externá forma
Abbreviation Name Current Credit Range End Year Sem. Attribute Prerequisites Teacher
KMN/Mn-BE100A/23  Economic Theories   4 8sP + 8sC  SK      Piteková 
KMN/Mn-BE106A/23  Microeconomics   6 8sP + 8sC  SK    Piteková 
KMN/Mn-BE101A/23  Commercial Law   4 8sP + 8sC  SK      Gašajová 
KMN/Mn-BE102A/23  Informatics   4 8sP + 8sC  SK      Čarnogurský 
KMN/Mn-BE103A/23  Mathematics 1   5 8sP + 8sC  SK      Tkačik 
KMN/Mn-BE110A/23  Managerial Sociology   3 8sP + 4sC  SK      Almašiová, Gončárová 
KMN/Mn-BE105A/23  Introduction to University Studies   1 4P  SK      Ubrežiová 
KMN/Mn-BE104A/23  Foreign Language 1 (English, Russian)   3 8sC  SK      Dubovcová 
KMN/Mn-BE114A/23  Macroeconomics   6 8sP + 8sC  SK  KMN/Mn-BE106A/23   Piteková 
KMN/Mn-BE115A/23  Management   6 8sP + 8sC  SK    Ubrežiová, Bučková 
KMN/Mn-BE107A/23  Mathematics 2   5 8sP + 8sC  SK    KMN/Mn-BE103A/23   Tkačik 
KMN/Mn-BE108A/23  Labour Law   5 8sP + 8sC  SK      Gašajová 
KMN/Mn-BE109A/23  Foreign Language 2 (English, Russian)   3 8sC  SK    KMN/Mn-BE104A/23   Dubovcová 
KMN/Mn-BE111A/23  Finances and Currency 5 8sP + 8sC  SK      Vrábliková 
KMN/Mn-BE118A/23  Business Economy 6 8sP + 8sC  SK    Vrábliková 
KMN/Mn-BE113A/23  Statistics 1 5 8sP + 8sC  SK      Novotný, Tkačik 
KMN/Mn-BE119A/23  Entrepreneurship in Small and Medium Enterprises 5 8sP + 8sC  SK    Hrnčiarová Turčiaková 
KMN/Mn-BE112A/23  Accounting 5 8sP + 8sC  SK      Kubičková, Gončárová 
KMN/Mn-BE122A/23  Human Resources Management 6 8sP + 8sC  SK    Droppa 
KMN/Mn-BE123A/23  Marketing 6 8sP + 8sC  SK    Čarnogurský 
KMN/Mn-BE116A/23  Statistics 2 5 8sP + 8sC  SK    KMN/Mn-BE113A/23   Novotný, Tkačik 
KMN/Mn-BE124A/23  Enterprise Finances 6 8sP + 8sC  SK      Kubičková, Bučková 
KMN/Mn-BE117A/23  Professional Practice 1 2 8C  SK    Vrábliková 
KMN/Mn-BE125A/23  Firm Planning 6 8sP + 8sC  SK      Vrábliková 
KMN/Mn-BE120A/23  Management Information Systems 6 8sP + 8sC  SK      Čarnogurský 
KMN/Mn-BE126A/23  Calculations and Budgets 4 4sP + 8sC  SK      Kubičková, Hrnčiarová Turčiaková 
KMN/Mn-BE127A/23  Financial and Economic Analysis of the Company 6 8sP + 8sC  SK    Kubičková, Hrnčiarová Turčiaková 
KMN/Mn-BE121A/23  Production Management 6 8sP + 8sC  SK    Diačiková 
KMN/Mn-BE128A/23  Thesis Seminar 1 2 4sC  SK      Hrnčiarová Turčiaková 
KMN/Mn-BE129A/23  Thesis Seminar 2 2 4sC  SK    KMN/Mn-BE128A/23    

 
 
Compulsory elective courses

Block - manažment Bc. externá forma
  Študent si zapisuje predmety v minimálnom počte kreditov 12 za celé štúdium
Abbreviation Name Current Credit Range End Year Sem. Attribute Prerequisites Teacher
KMN/Mn-BE102B/23  Economic Thinking and Christianity   4 8sP + 8sC  SK      Piteková 
KMN/Mn-BE103B/23  Management of a Tourism Business 4 8sP + 8sC  SK      Gončárová 
KMN/Mn-BE104B/23  Managerial Psychology   4 8sP + 8sC  SK      Gončárová 
KMN/Mn-BE100B/23  Employment Management 4 8sP + 8sC  SK      Droppa 
KMN/Mn-BE101B/23  Tourism Economics 4 8sP + 8sC  SK      Gončárová 
KMN/Mn-BE105B/23  Personnel Audit 4 4sP + 8sC  SK      Čarnogurský 
KMN/Mn-BE106B/23  Production Systems Designing 4 4sP + 8sC  SK      Diačiková, Čarnogurský 

 
 
Elective courses

Block - manažment Bc. externá forma
  Študent si vyberá okrem povinne voliteľných predmetov aj výberové predmety počas štúdia (podľa semestrov). Výberový predmet Úvod do štúdia ekonomickej matematiky si študent vyberá v 1.ročníku, 1.semester – zimný semester.
Abbreviation Name Current Credit Range End Year Sem. Attribute Prerequisites Teacher
KMN/Mn-BE100C/23  Úvod do štúdia ekonomickej matematiky   1 8sC  SK      Tkačik 
KMN/Mn-BE101C/23  Ekonomika a manažment podniku cestovného ruchu 3 8sP + 4sC  SK      Piteková, Gončárová 

 
 

State exams
Compulsory courses

Block - manažment Bc. externá forma
Abbreviation Name Current Credit Range End Year Sem. Attribute Prerequisites Teacher
KMN/Mn-BE100S/23  State Final Exam   15   SS         
KMN/Mn-BE101S/23  Bachelor Thesis Defence   15   OB      KMN/Mn-BE129A/23    

 
 
Compulsory elective courses
 
 


Explanatory notes:


[column: Current]
Other signs can occur next to the courses of the study programmes:
! - course will not be implemented in the given academic year
+ - course will not be implemented, perhaps the next academic year
- - course is implemented for the last time

[column: Range]
P - Lecture, C - Seminar, O - Practice
Such a symbol can occur after the teaching range:
d - Days in a semester
h - Hours in a week
s - Hours in a semester
t - Weeks in a semester
When none of these symbols are given, expected range of teaching is "hours in a week".

[column: End]
SK - Exam, OB - "State exam - Thesis defense", SS - Subject of the state exam

[column: Sem.] - Semester
W - Winter, S - Summer

[column: Attribute]
Courses can have the following attributes:
P - profile courses of the study programme

[column: Prerequisites]

* - course has more prerequisites