Study plan - Approved

Academic year:
2023/2024
Study subprogramme:
uzmna - učiteľský základ magisterská denná
Study field:
38. - Teacher Training and Education Science
Person responsible for the delivery, development and quality of the study programme: prof. PhDr. Ingrid Emmerová, Philosophiae doctor
Person responsible for the profile courses of the study programme: doc. PhDr.,PaeDr. Miroslav Gejdoš, Philosophiae doctor - subprogramme učiteľský základ magisterská denná
Person responsible for the profile courses of the study programme: doc. PaedDr. Ivana Rochovská, Philosophiae doctor - subprogramme učiteľský základ magisterská denná
 

Study section
Compulsory courses

Block - učiteľský základ Mgr. denná forma
Abbreviation Name Current Credit Range End Year Sem. Attribute Prerequisites Teacher
KPED/Uz-MD100A/22  Pedagogical and school psychology   4 2P + 2C  SK      Zastková, Kohútová 
KPED/Uz-MD101A/22  Research methods in pedagogical sciences   4 2P + 1C  SK    Jablonský, Siváková, Karasová 
KPED/Uz-MD102A/22  Pedagogical diagnosis of the pupil   3 2P + 1C  SK    Siváková, Gejdoš 
KPED/Uz-MD103A/22  School management and legislation   2 1P  SK    Jablonský 
KPED/Uz-MD104A/22  Prevention of socio-pathological phenomena   4 2P  SK    Emmerová 
KPED/Uz-MD105A/22  Inclusive approaches in school education   3 2P + 1C  SK    Kováčová, Homolová 


Block - učiteľský základ Mgr. denná forma - semináre k ZP pre KBE
  Študenti učiteľstva v kombinácií si zapisujú Semináre k záverečnej práci z konkrétneho bloku podľa toho, na ktorej katedre píšu záverečnú prácu.
Abbreviation Name Current Credit Range End Year Sem. Attribute Prerequisites Teacher
KBE/Uz-MD106A/22  Final thesis seminar 1   1 1C  SK      Baláž 
KBE/Uz-MD107A/22  Final thesis seminar 2   2 1C  SK       


Block - učiteľský základ Mgr. denná forma - semináre k ZP pre KVV
  Študenti učiteľstva v kombinácií si zapisujú Semináre k záverečnej práci z konkrétneho bloku podľa toho, na ktorej katedre píšu záverečnú prácu.
Abbreviation Name Current Credit Range End Year Sem. Attribute Prerequisites Teacher
KVV/Uz-MD106A/22  Final thesis seminar 1   1 1C  SK      Biarincová, Smitková 
KVV/Uz-MD107A/22  Final thesis seminar 2   2 1C  SK       


Block - učiteľský základ Mgr. denná forma - semináre k ZP pre KTVS
  Študenti učiteľstva v kombinácií si zapisujú Semináre k záverečnej práci z konkrétneho bloku podľa toho, na ktorej katedre píšu záverečnú prácu.
Abbreviation Name Current Credit Range End Year Sem. Attribute Prerequisites Teacher
KTVS/Uz-MD106A/22  Diploma thesis seminar 1   1 1C  SK       
KTVS/Uz-MD107A/22  Diploma thesis seminar 2   2 1C  SK       


Block - učiteľský základ Mgr. denná forma - semináre k ZP pre KGE
  Študenti učiteľstva v kombinácií si zapisujú Semináre k záverečnej práci z konkrétneho bloku podľa toho, na ktorej katedre píšu záverečnú prácu.
Abbreviation Name Current Credit Range End Year Sem. Attribute Prerequisites Teacher
KGE/Uz-MD106A/22  Thesis Seminar 1   1 1C  SK      Tomčíková 
KGE/Uz-MD107A/22  Thesis Seminar 2   2 1C  SK       


Block - učiteľský základ Mgr. denná forma - semináre k ZP pre KHU
  Študenti učiteľstva v kombinácií si zapisujú Semináre k záverečnej práci z konkrétneho bloku podľa toho, na ktorej katedre píšu záverečnú prácu.
Abbreviation Name Current Credit Range End Year Sem. Attribute Prerequisites Teacher
KHU/Uz-MD106A/22  Final thesis seminar 1   1 1C  SK      Adamko 
KHU/Uz-MD107A/22  Final thesis seminar 2   2 1C  SK       


Block - učiteľský základ Mgr. denná forma - semináre k ZP pre KIN
  Študenti učiteľstva v kombinácií si zapisujú Semináre k záverečnej práci z konkrétneho bloku podľa toho, na ktorej katedre píšu záverečnú prácu.
Abbreviation Name Current Credit Range End Year Sem. Attribute Prerequisites Teacher
KIN/Uz-MD106A/22  Final thesis seminar 1   1 1C  SK      Černák 
KIN/Uz-MD107A/22  Final thesis seminar 2   2 1C  SK       


Block - učiteľský základ Mgr. denná forma- semináre k ZP pre KKPT
  Študenti učiteľstva v kombinácií si zapisujú Semináre k záverečnej práci z konkrétneho bloku podľa toho, na ktorej katedre píšu záverečnú prácu.
Abbreviation Name Current Credit Range End Year Sem. Attribute Prerequisites Teacher
KKPT/Uz-MD106A/22  Thesis Seminar 1   1 1C  SK       
KKPT/Uz-MD107A/22  Thesis Seminar 2   2 1C  SK       


Block - učiteľský základ Mgr. denná forma - semináre k ZP pre KMAT
  Študenti učiteľstva v kombinácií si zapisujú Semináre k záverečnej práci z konkrétneho bloku podľa toho, na ktorej katedre píšu záverečnú prácu.
Abbreviation Name Current Credit Range End Year Sem. Attribute Prerequisites Teacher
KMAT/Uz-MD106A/22  Seminar for master thesis 1   1 1C  SK      Papčo 
KMAT/Uz-MD107A/22  Seminar for master thesis 2   2 1C  SK       


Block - učiteľský základ Mgr. denná forma - semináre k ZP pre KPVZ
  Študenti učiteľstva v kombinácií si zapisujú Semináre k záverečnej práci z konkrétneho bloku podľa toho, na ktorej katedre píšu záverečnú prácu.
Abbreviation Name Current Credit Range End Year Sem. Attribute Prerequisites Teacher
KPVZ/Uz-MD106A/22  Final thesis seminar 1   1 1C  SK      Kraev 
KPVZ/Uz-MD107A/22  Final thesis seminar 2   2 1C  SK      Kraev 

 
 
Compulsory elective courses
 
 
Elective courses

Block - učiteľský základ Mgr. denná forma- diferenčná skúška
  predmet Pedagogika a psychológia pre neučiteľské študijné programy si zapisujú iba študenti, ktorí neabsolvovali bakalárske štúdium v učiteľskom študijnom programe
Abbreviation Name Current Credit Range End Year Sem. Attribute Prerequisites Teacher
KPED/Uz-MD100C/23  Pedagogika a psychológia pre neučiteľské študijné programy   2 2P  SK      Jablonský 

 
 

State exams
Compulsory courses

Block - učiteľský základ Mgr. denná forma - Obhajoba ZP pre KBE
  Študenti učiteľstva v kombinácií si zapisujú obhajobu len z jedného konkrétneho bloku podľa toho na ktorej katedre píšu a obhajujú záverečnú prácu.
Abbreviation Name Current Credit Range End Year Sem. Attribute Prerequisites Teacher
KBE/Uz-MD100S/22  Defense of the diploma thesis   15   OB         


Block - učiteľský základ Mgr. denná forma - Obhajoba ZP pre KVV
  Študenti učiteľstva v kombinácií si zapisujú obhajobu len z jedného konkrétneho bloku podľa toho na ktorej katedre píšu a obhajujú záverečnú prácu.
Abbreviation Name Current Credit Range End Year Sem. Attribute Prerequisites Teacher
KVV/Uz-MD100S/22  Defense of the thesis   15   OB         


Block - učiteľský základ Mgr. denná forma - Obhajoba ZP pre KGE
  Študenti učiteľstva v kombinácií si zapisujú obhajobu len z jedného konkrétneho bloku podľa toho na ktorej katedre píšu a obhajujú záverečnú prácu.
Abbreviation Name Current Credit Range End Year Sem. Attribute Prerequisites Teacher
KGE/Uz-MD100S/22  Diploma Thesis Defence   15   OB         


Block - učiteľský základ Mgr. denná forma - Obhajoba ZP pre KHU
  Študenti učiteľstva v kombinácií si zapisujú obhajobu len z jedného konkrétneho bloku podľa toho na ktorej katedre píšu a obhajujú záverečnú prácu.
Abbreviation Name Current Credit Range End Year Sem. Attribute Prerequisites Teacher
KHU/Uz-MD101S/22  Diploma thesis defence   15   OB         


Block - učiteľský základ Mgr. denná forma - Obhajoba ZP pre KIN
  Študenti učiteľstva v kombinácií si zapisujú obhajobu len z jedného konkrétneho bloku podľa toho na ktorej katedre píšu a obhajujú záverečnú prácu.
Abbreviation Name Current Credit Range End Year Sem. Attribute Prerequisites Teacher
KIN/Uz-MD100S/22  Diploma thesis defense   15   OB         


Block - učiteľský základ Mgr. denná forma - Obhajoba ZP pre KMAT
  Študenti učiteľstva v kombinácií si zapisujú obhajobu len z jedného konkrétneho bloku podľa toho na ktorej katedre píšu a obhajujú záverečnú prácu.
Abbreviation Name Current Credit Range End Year Sem. Attribute Prerequisites Teacher
KMAT/Uz-MD100S/22  Master thesis defence   15   OB         


Block - učiteľský základ Mgr. denná forma - Obhajoba ZP pre KKPT
  Študenti učiteľstva v kombinácií si zapisujú obhajobu len z jedného konkrétneho bloku podľa toho na ktorej katedre píšu a obhajujú záverečnú prácu.
Abbreviation Name Current Credit Range End Year Sem. Attribute Prerequisites Teacher
KKPT/Uz-MD100S/22  Master thesis defence   15   OB         


Block - učiteľský základ Mgr. denná forma - Obhajoba ZP pre KPVZ
  Študenti učiteľstva v kombinácií si zapisujú obhajobu len z jedného konkrétneho bloku podľa toho na ktorej katedre píšu a obhajujú záverečnú prácu.
Abbreviation Name Current Credit Range End Year Sem. Attribute Prerequisites Teacher
KPVZ/Uz-MD100S/22  Diploma thesis defence   15   OB         


Block - učiteľský základ Mgr. denná forma - Obhajoba ZP pre KTVS
  Študenti učiteľstva v kombinácií si zapisujú obhajobu len z jedného konkrétneho bloku podľa toho na ktorej katedre píšu a obhajujú záverečnú prácu.
Abbreviation Name Current Credit Range End Year Sem. Attribute Prerequisites Teacher
KTVS/Uz-MD100S/22  Defense of the diploma thesis   15   OB         

 
 
Compulsory elective courses
 
 


Explanatory notes:


[column: Current]
Other signs can occur next to the courses of the study programmes:
! - course will not be implemented in the given academic year
+ - course will not be implemented, perhaps the next academic year
- - course is implemented for the last time

[column: Range]
P - Lecture, C - Seminar, O - Practice
Such a symbol can occur after the teaching range:
d - Days in a semester
h - Hours in a week
s - Hours in a semester
t - Weeks in a semester
When none of these symbols are given, expected range of teaching is "hours in a week".

[column: End]
SK - Exam, OB - "State exam - Thesis defense", SS - Subject of the state exam

[column: Sem.] - Semester
W - Winter, S - Summer

[column: Attribute]
Courses can have the following attributes:
P - profile courses of the study programme

[column: Prerequisites]

* - course has more prerequisites