Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2023/2024
Podprogram:
hume2na - učiteľstvo hudobného umenia Mgr. externá forma
Študijný odbor:
38. - učiteľstvo a pedagogické vedy
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: prof. ThDr. Rastislav Adamko, PhD.
osoba zodpovedná za realizáciu profilového predmetu: PaedDr. Martina Krušinská, PhD. - podprogram učiteľstvo hudobného umenia Mgr. externá forma
osoba zodpovedná za realizáciu profilového predmetu: doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD. - podprogram učiteľstvo hudobného umenia Mgr. externá forma
osoba zodpovedná za realizáciu profilového predmetu: doc. PaedDr. Zuzana Zahradníková, PhD. - podprogram učiteľstvo hudobného umenia Mgr. externá forma
osoba zodpovedná za realizáciu profilového predmetu: PaedDr. Mgr. art. Miriam Žiarna, PhD. ArtD. - podprogram učiteľstvo hudobného umenia Mgr. externá forma
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - Hudobno-teoretický základ - učiteľstvo hudobného umenia Mgr. externá forma
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KHU/Hz-ME103A/23  Dirigovanie a vedenie zboru 1   1 4sC  SK      di Fiore 
KHU/Hz-ME102A/23  Hudobné formy a druhy s rozborom 1   2 4sP + 4sC  SK    Adamko 
KHU/Hz-ME100A/23  Didaktika hudobnej výchovy 1   2 4sP + 4sC  SK    Krušinská 
KHU/Hz-ME105A/23  Priebežná pedagogická prax 1 (hudobná výchova)   2 4sC  SK    Krušinská 
KHU/Hz-ME107A/23  Dirigovanie a vedenie zboru 2   1 4sC  SK      di Fiore 
KHU/Hz-ME106A/23  Hudobné formy a druhy s rozborom 2   2 4sP + 4sC  SK    Adamko 
KHU/Hz-ME101A/23  Didaktika hudobnej výchovy 2   2 4sP + 4sC  SK    Krušinská 
KHU/Hz-ME108A/23  Priebežná pedagogická prax 2 (hudobná výchova)   2 4sC  SK    Krušinská 
KHU/Hz-ME110A/23  Hudobná estetika 1 4sP  SK      Matejová 
KHU/Hz-ME104A/23  Didaktika hudobnej výchovy 3 2 4sP + 4sC  SK    Krušinská 
KHU/Hz-ME109A/23  Súvislá pedagogická prax (hudobná výchova) 2 8sC  SK    Krušinská 


Blok - Predmetová špecializácia - Hra na klavíri
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KHU/Hk-ME100A/23  Klavír 1m   3 13sC  SK    Jurčo, Matis, Zahradníková 
KHU/Hk-ME101A/23  Interpretačný seminár (klavír) 1m   1 4sC  SK      Jurčo, Matis 
KHU/Hk-ME102A/23  Didaktika a metodika hry na nástroji (klavír) 1   2 4sP + 4sC  SK    Jurčo, Matis, Zahradníková 
KHU/Hz-ME111A/23  Korepetícia 1m   1 4sC  SK      Žiarna 
KHU/Hk-ME109A/23  Priebežná pedagogická prax 1 (z vyučovania hry na klavíri)   2 4sC  SK    Jurčo, Zahradníková 
KHU/Hk-ME103A/23  Klavír 2m   3 13sC  SK    Jurčo, Matis, Zahradníková 
KHU/Hk-ME104A/23  Interpretačný seminár (klavír) 2m   1 4sC  SK      Jurčo, Matis 
KHU/Hk-ME105A/23  Didaktika a metodika hry na nástroji (klavír) 2   2 4sP + 4sC  SK    Jurčo, Zahradníková 
KHU/Hz-ME112A/23  Korepetícia 2m   1 4sC  SK      Žiarna 
KHU/Hk-ME111A/23  Priebežná pedagogická prax 2 (z vyučovania hry na klavíri)   2 4sC  SK    Jurčo, Matis, Zahradníková 
KHU/Hk-ME106A/23  Klavír 3m 3 13sC  SK    Jurčo, Matis, Zahradníková 
KHU/Hk-ME107A/23  Interpretačný seminár (klavír) 3m 1 4sC  SK      Jurčo, Matis 
KHU/Hk-ME108A/23  Didaktika a metodika hry na nástroji (klavír) 3 2 4sP + 4sC  SK    Jurčo, Matis, Zahradníková 
KHU/Hz-ME113A/23  Korepetícia 3m 1 4sC  SK      Žiarna 
KHU/Hk-ME113A/23  Súvislá pedagogická prax z vyučovania hry na klavíri 2 8sC  SK    Jurčo, Matis, Zahradníková 
KHU/Hk-ME110A/23  Klavír 4m 3 13sC  SK    Jurčo, Matis, Zahradníková 
KHU/Hz-ME114A/23  Korepetícia 4m 1 4sC  SK      Žiarna 


Blok - Predmetová špecializácia - Hra na organe
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KHU/Ho-ME100A/23  Organ 1m   3 13C  SK    di Fiore, Zahradníková 
KHU/Ho-ME101A/23  Interpretačný seminár (organ) 1m   1 4sC  SK      di Fiore 
KHU/Ho-ME102A/23  Didaktika a metodika hry na nástroji (organ) 1   2 4sP + 4sC  SK    Zahradníková 
KHU/Ho-ME109A/23  Priebežná pedagogická prax 1 (z vyučovania hry na organe)   2 4sC  SK    Zahradníková 
KHU/Hz-ME111A/23  Korepetícia 1m   1 4sC  SK      Žiarna 
KHU/Ho-ME103A/23  Organ 2m   3 13sC  SK    di Fiore, Zahradníková 
KHU/Ho-ME104A/23  Interpretačný seminár (organ) 2m   1 4sC  SK      di Fiore 
KHU/Ho-ME105A/23  Didaktika a metodika hry na nástroji (organ) 2   2 4sP + 4sC  SK    Zahradníková 
KHU/Hz-ME112A/23  Korepetícia 2m   1 4sC  SK      Žiarna 
KHU/Ho-ME111A/23  Priebežná pedagogická prax 2 (z vyučovania hry na organe)   2 4sC  SK    Zahradníková 
KHU/Ho-ME106A/23  Organ 3m 3 13sC  SK    di Fiore, Zahradníková 
KHU/Ho-ME107A/23  Interpretačný seminár (organ) 3m 1 4sC  SK      di Fiore 
KHU/Ho-ME108A/23  Didaktika a metodika hry na nástroji (organ) 3 2 4sP + 4sC  SK    Zahradníková 
KHU/Hz-ME113A/23  Korepetícia 3m 1 4sC  SK      Žiarna 
KHU/Ho-ME113A/23  Súvislá pedagogická prax (z vyučovania hry na organe) 2 8sC  SK    Zahradníková 
KHU/Ho-ME110A/23  Organ 4m 3 13sC  SK    di Fiore, Zahradníková 
KHU/Hz-ME114A/23  Korepetícia 4m 1 4sC  SK      Žiarna 


Blok - Predmetová špecializácia - Spev
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KHU/Hs-ME100A/23  Spev 1m   3 13sC  SK    Procházková, Žiarna 
KHU/Hs-ME101A/23  Interpretačný seminár (spev) 1m   1 4sC  SK      Procházková, Žiarna 
KHU/Hs-ME102A/23  Didaktika a metodika spevu 1   2 4sP + 4sC  SK    Žiarna, Procházková 
KHU/Hz-ME111A/23  Korepetícia 1m   1 4sC  SK      Žiarna 
KHU/Hs-ME109A/23  Priebežná pedagogická prax 1 (z vyučovania spevu)   2 4sC  SK    Procházková, Žiarna 
KHU/Hs-ME103A/23  Spev 2m   3 13sC  SK    Procházková, Žiarna 
KHU/Hs-ME104A/23  Interpretačný seminár (spev) 2m   1 4sC  SK      Procházková, Žiarna 
KHU/Hs-ME105A/23  Didaktika a metodika spevu 2   2 4sP + 4sC  SK    Žiarna, Procházková 
KHU/Hz-ME112A/23  Korepetícia 2m   1 4sC  SK      Žiarna 
KHU/Hs-ME111A/23  Priebežná pedagogická prax 2 (z vyučovania spevu)   2 4sC  SK    Procházková, Žiarna 
KHU/Hs-ME106A/23  Spev 3m 3 13sC  SK    Procházková, Žiarna 
KHU/Hs-ME107A/23  Interpretačný seminár (spev) 3m 1 4sC  SK      Procházková, Žiarna 
KHU/Hs-ME108A/23  Didaktika a metodika spevu 3 2 4sP + 4sC  SK    Žiarna, Procházková 
KHU/Hz-ME113A/23  Korepetícia 3m 1 4sC  SK      Žiarna 
KHU/Hs-ME113A/23  Súvislá pedagogická prax (z vyučovania spevu) 2 8C  SK    Procházková, Žiarna 
KHU/Hs-ME110A/23  Spev 4m 3 13sC  SK    Procházková, Žiarna 
KHU/Hz-ME114A/23  Korepetícia 4m 1 4sC  SK      Žiarna 

 
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - Hudobno-teoretický základ - učiteľstvo hudobného umenia Mgr. externá forma
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KHU/Hz-ME100B/23  Schola cantorum 1m   2 4sC  SK      Bednáriková 
KHU/Hz-ME101B/23  Sólový spev 1   1 4sC  SK      Procházková, Žiarna 
KHU/Hz-ME102B/23  Voliteľný nástroj 1m   1 4sC  SK      Adamko, Gazdaricová, Matejová, Zahradníková, Bednáriková, Krušinská 
KHU/Hz-ME103B/23  Hudobná psychológia   2 4sP  SK      Krušinská 
KHU/Hz-ME104B/23  Schola cantorum 2m   2 4sC  SK      Bednáriková 
KHU/Hz-ME105B/23  Sólový spev 2   1 4sC  SK      Procházková, Žiarna 
KHU/Hz-ME106B/23  Voliteľný nástroj 2m   1 4sC  SK      Adamko, Gazdaricová, Matejová, Zahradníková, Bednáriková, Krušinská 
KHU/Hz-ME112B/23  Slovenský hudobný folklór 2 4sP + 4sC  SK      Krušinská 
KHU/Hz-ME107B/23  Schola cantorum 3m 2 4sC  SK      Bednáriková 
KHU/Hz-ME108B/23  Sólový spev 3 1 4sC  SK      Procházková, Žiarna 
KHU/Hz-ME109B/23  Voliteľný nástroj 3m 1 4sC  SK      Adamko, Gazdaricová, Matejová, Zahradníková, Bednáriková, Krušinská 
KHU/Hz-ME111B/23  Dirigovanie a vedenie zboru 3 1 4sC  SK      di Fiore 
KHU/Hz-ME110B/23  Schola cantorum 4m 2 4sC  SK      Bednáriková 


Blok - Predmetová špecializácia - Hra na klavíri
  Študent si vyberá povinne voliteľné a výberové predmety v minimálnom počte kreditov 15 spolu za celé štúdium. Prvý ročník: 10 kreditov, druhý ročník: 5 kreditov.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KHU/Hk-ME100B/23  Štvorručná hra na klavíri 1m   2 4sC  SK      Jurčo, Matis 
KHU/Hk-ME101B/23  Štvorručná hra na klavíri 2m   2 4sC  SK      Jurčo, Matis 
KHU/Hk-ME102B/23  Štvorručná hra na klavíri 3m 2 4sC  SK      Jurčo, Matis 
KHU/Hk-ME103B/23  Štvorručná hra na klavíri 4m 2 4sC  SK      Jurčo, Matis 


Blok - Predmetová špecializácia - Hra na organe
  Študent si vyberá povinne voliteľné a výberové predmety v minimálnom počte kreditov 15 spolu za celé štúdium. Prvý ročník: 10 kreditov, druhý ročník: 5 kreditov.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KHU/Hz-ME113B/23  Obligátny klavír 1m   2 4sC  SK      Matejová 
KHU/Ho-ME100B/23  Liturgická hra a improvizácia 1m   2 4sC  SK      di Fiore 
KHU/Hz-ME114B/23  Obligátny klavír 2m   2 4sC  SK      Matejová 
KHU/Ho-ME101B/23  Liturgická hra a improvizácia 2m   2 4sC  SK      di Fiore 
KHU/Hz-ME115B/23  Obligátny klavír 3m 2 4sC  SK      Matejová 
KHU/Ho-ME102B/23  Liturgická hra a improvizácia 3m 2 4sC  SK      di Fiore 
KHU/Hz-ME116B/23  Obligátny klavír 4m 2 4sC  SK      Matejová 
KHU/Ho-ME103B/23  Liturgická hra a improvizácia 4m 2 4sC  SK      di Fiore 


Blok - Predmetová špecializácia - Spev
  Študent si vyberá povinne voliteľné a výberové predmety v minimálnom počte kreditov 15 spolu za celé štúdium. Prvý ročník: 10 kreditov, druhý ročník: 5 kreditov.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KHU/Hz-ME113B/23  Obligátny klavír 1m   2 4sC  SK      Matejová 
KHU/Hz-ME114B/23  Obligátny klavír 2m   2 4sC  SK      Matejová 
KHU/Hz-ME115B/23  Obligátny klavír 3m 2 4sC  SK      Matejová 
KHU/Hz-ME116B/23  Obligátny klavír 4m 2 4sC  SK      Matejová 

 
 
Výberové predmety

Blok - Hudobno-teoretický základ - učiteľstvo hudobného umenia Mgr. externá forma
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KHU/Hz-ME100C/23  Komorný súbor 1m   1 4sC  SK      Adamko, Procházková 
KHU/Hz-ME101C/23  Počítač a hudba   1 4sC  SK      Adamko 
KHU/Hz-ME102C/23  Tvorivé hudobné činnosti 1m   1 4sC  SK      Krušinská 
KHU/Hz-ME103C/23  Komorný súbor 2m   1 4sC  SK      Adamko, Procházková 
KHU/Hz-ME104C/23  Tvorivé hudobné činnosti 2m   1 4sC  SK      Krušinská, Adamko 
KHU/Hz-ME105C/23  Komorný súbor 3m 1 4sC  SK      Adamko, Procházková 
KHU/Hz-ME106C/23  Tvorivé hudobné činnosti 3m 1 4sC  SK      Krušinská 
KHU/Hz-ME107C/23  Komorný súbor 4m 1 4sC  SK      Adamko, Procházková 


Blok - Výberové predmety podľa predmetovej špecializácie - učiteľstvo hudobného umenia Mgr. externá forma
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KHU/Hz-ME108C/23  Interpretačný kurz 1m   2 4sC  SK      Jurčo, Matis 
KHU/Hz-ME109C/23  Interpretačný kurz 2m 2 4sC  SK      Jurčo, Matis 

 
 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - Predmetová špecializácia - Hra na klavíri
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KHU/Hk-ME100S/23  Štátna záverečná skúška - Hudobné umenie s didaktikou (Hra na klavíri)   16   SS         


Blok - Predmetová špecializácia - Hra na organe
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KHU/Ho-ME100S/23  Štátna záverečná skúška - Hudobné umenie s didaktikou (Hra na organe)   16   SS         


Blok - Predmetová špecializácia - Spev
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KHU/Hs-ME100S/23  Štátna záverečná skúška - Hudobné umenie s didaktikou (Spev)   16   SS         

 
 
Povinne voliteľné predmety
 
 


Vysvetlivky:


[stĺpec: Akt.] - Aktuálnosť predmetu
Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky:
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje poslednýkrát

[stĺpec: Rozsah]
P - prednáška, C - cvičenie, O - prax
Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".

[stĺpec: Ukonč.] - Ukončenie predmetu
SK - skúška, OB - "štátna skúška - obhajoba", SS - predmet štátnej skúšky

[stĺpec: Sem.] - Semester
Z - zimný, L - letný

[stĺpec: Príznak]
Príznak predmetu v študijnom pláne:
P - profilový predmet študijného programu

[stĺpec: Podmieňujúce]

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov