Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2023/2024
Podprogram:
hume3 - učiteľstvo hudobného umenia Bc. externá forma (4 roky)
Študijný odbor:
38. - učiteľstvo a pedagogické vedy
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: prof. ThDr. Rastislav Adamko, PhD.
osoba zodpovedná za realizáciu profilového predmetu: doc. PaedDr. Zuzana Zahradníková, PhD. - podprogram učiteľstvo hudobného umenia Bc. externá forma (4 roky)
osoba zodpovedná za realizáciu profilového predmetu: doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD. - podprogram učiteľstvo hudobného umenia Bc. externá forma (4 roky)
osoba zodpovedná za realizáciu profilového predmetu: PaedDr. Mgr. art. Miriam Žiarna, PhD. ArtD. - podprogram učiteľstvo hudobného umenia Bc. externá forma (4 roky)
osoba zodpovedná za realizáciu profilového predmetu: PaedDr. Martina Krušinská, PhD. - podprogram učiteľstvo hudobného umenia Bc. externá forma (4 roky)
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - Hudobno-teoretický základ- učiteľstvo hudobného umenia Bc. externá forma
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KHU/Hz-BE100A/22  Teória hlasovej výchovy   1 4sP + 4sC  SK      Žiarna 
KHU/Hz-BE101A/22  Hudobná náuka a intonácia 1   3 8sP + 4sC  SK      Matejová, Adamko 
KHU/Hz-BE102A/22  Hudobná náuka a intonácia 2   3 8sP + 4sC  SK      Matejová, Adamko 
KHU/Hz-BE103A/22  Dejiny hudby 1   2 4sP + 4sC  SK  2, 3, 4      Matejová, Adamko 
KHU/Hz-BE104A/22  Gregoriánsky chorál 1   2 4sP + 4sC  SK      Bednáriková 
KHU/Hz-BE105A/22  Dejiny hudby 2   2 4sP + 4sC  SK  2, 3      Matejová, Adamko 
KHU/Hz-BE106A/22  Gregoriánsky chorál 2   2 4sP + 4sC  SK      Bednáriková 
KHU/Hz-BE107A/22  Dejiny hudby 3   2 4sP + 4sC  SK  2, 3, 4      Matejová, Adamko 
KHU/Hz-BE108A/22  Gregoriánsky chorál 3   2 4sP + 4sC  SK      Bednáriková 
KHU/Hz-BE109A/22  Základy harmonizácie   2 4sP + 4sC  SK      Adamko 
KHU/Hz-BE110A/22  Liturgická hudba 1   1 4sP  SK      Adamko 
KHU/Hz-BE111A/22  Dejiny hudby 4   2 4sP + 4sC  SK  2, 3      Matejová, Adamko 
KHU/Hz-BE112A/22  Gregoriánsky chorál 4   2 4sP + 4sC  SK      Bednáriková 
KHU/Hz-BE113A/22  Liturgická hudba 2   1 4P  SK      Adamko 
KHU/Hz-BE114A/22  Dejiny hudby 5   2 4sP + 4sC  SK  2, 3, 4      Matejová, Adamko 


Blok - Predmetová špecializácia - Hra na klavíri
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KHU/Hk-BE100A/22  Klavír 1b   4 13sC  SK      Jurčo, Matis, Zahradníková 
KHU/Hk-BE101A/22  Interpretačný seminár (klavír) 1b   2 4sC  SK      Jurčo, Matis, Zahradníková 
KHU/Hz-BE115A/22  Spev a hlasová výchova 1   1 4sC  SK      Procházková, Žiarna 
KHU/Hk-BE102A/22  Klavír 2b   4 13sC  SK      Jurčo, Matis, Zahradníková 
KHU/Hk-BE103A/22  Interpretačný seminár (klavír) 2b   2 4sC  SK      Jurčo, Matis, Zahradníková 
KHU/Hz-BE116A/22  Spev a hlasová výchova 2   1 4sC  SK      Procházková 
KHU/Hk-BE104A/22  Klavír 3b   4 13sC  SK      Jurčo, Matis, Zahradníková 
KHU/Hk-BE105A/22  Interpretačný seminár (klavír) 3b   2 4sC  SK      Jurčo, Matis, Zahradníková 
KHU/Hz-BE117A/22  Korepetícia 1b   1 4sC  SK      Žiarna 
KHU/Hk-BE106A/22  Klavír 4b   4 13sC  SK      Jurčo, Matis, Zahradníková 
KHU/Hk-BE107A/22  Interpretačný seminár (klavír) 4b   2 4sC  SK      Jurčo, Matis, Zahradníková 
KHU/Hz-BE118A/22  Korepetícia 2b   1 4sC  SK       
KHU/Hk-BE108A/22  Klavír 5b   4 13sC  SK      Jurčo, Matis, Zahradníková 
KHU/Hk-BE109A/22  Interpretačný seminár (klavír) 5b   2 4sC  SK      Jurčo, Matis, Zahradníková 
KHU/Hz-BE119A/22  Korepetícia 3b   1 4C  SK      Žiarna 
KHU/Hk-BE110A/22  Klavír 6b   4 13sC  SK      Jurčo, Matis, Zahradníková 
KHU/Hz-BE120A/22  Korepetícia 4b   1 4sC  SK      Žiarna 
KHU/Hk-BE111A/22  Didaktika a metodika hry na klavíri   2 4sP  SK      Jurčo, Matis, Zahradníková 
KHU/Hk-BE112A/22  Klavír 7b   4 13sC  SK      Jurčo, Matis, Zahradníková 
KHU/Hz-BE121A/22  Korepetícia 5b   1 4sC  SK      Žiarna 
KHU/Hz-BE122A/22  Náčuvová prax (hudobná výchova)   2 4sC  SK      Krušinská 
KHU/Hk-BE114A/22  Náčuvová prax (hra na klavíri)   2 4sC  SK      Jurčo, Matis 
KHU/Hk-BE113A/22  Klavír 8b   4 13sC  SK      Jurčo, Matis, Zahradníková 


Blok - Predmetová špecializácia - Hra na organe
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KHU/Ho-BE100A/22  Organ 1b   4 13sC  SK      di Fiore, Zahradníková 
KHU/Ho-BE101A/22  Interpretačný seminár (organ) 1b   2 4sC  SK      di Fiore, Zahradníková 
KHU/Hz-BE123A/22  Obligátny klavír 1b   1 4sC  SK      Matejová 
KHU/Ho-BE102A/22  Organ 2b   4 13sC  SK      di Fiore, Zahradníková 
KHU/Ho-BE103A/22  Interpretačný seminár (organ) 2b   2 4sC  SK      di Fiore, Zahradníková 
KHU/Hz-BE124A/22  Obligátny klavír 2b   1 4sC  SK      Matejová 
KHU/Ho-BE104A/22  Organ 3b   4 13sC  SK      di Fiore, Zahradníková 
KHU/Ho-BE105A/22  Interpretačný seminár (organ) 3b   2 4sC  SK      di Fiore, Zahradníková 
KHU/Hz-BE125A/22  Obligátny klavír 3b   1 4sC  SK      Matejová 
KHU/Ho-BE106A/22  Organ 4b   4 13sC  SK      di Fiore, Zahradníková 
KHU/Ho-BE107A/22  Interpretačný seminár (organ) 4b   2 4sC  SK      di Fiore, Zahradníková 
KHU/Hz-BE126A/22  Obligátny klavír 4b   1 4sC  SK      Matejová 
KHU/Ho-BE108A/22  Organ 5b   4 13sC  SK      di Fiore, Zahradníková 
KHU/Ho-BE109A/22  Interpretačný seminár (organ) 5b   2 4sC  SK      di Fiore, Zahradníková 
KHU/Hz-BE127A/22  Obligátny klavír 5b   1 4sC  SK      Matejová 
KHU/Ho-BE110A/22  Organ 6b   4 13sC  SK      di Fiore, Zahradníková 
KHU/Ho-BE111A/22  Didaktika a metodika hry na organe   2 4sP  SK      Zahradníková 
KHU/Ho-BE112A/22  Organ 7b   4 13sC  SK      di Fiore, Zahradníková 
KHU/Hz-BE122A/22  Náčuvová prax (hudobná výchova)   2 4sC  SK      Krušinská 
KHU/Ho-BE114A/22  Náčuvová prax (hra na organe)   2 4sC  SK      Zahradníková 
KHU/Ho-BE113A/22  Organ 8b   4 13sC  SK      di Fiore, Zahradníková 


Blok - Predmetová špecializácia - Spev
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KHU/Hs-BE100A/22  Spev 1b   4 13sC  SK      Procházková, Žiarna 
KHU/Hz-BE117A/22  Korepetícia 1b   1 4sC  SK      Žiarna 
KHU/Hs-BE101A/22  Interpretačný seminár (spev) 1b   2 4C  SK      Procházková, Žiarna 
KHU/Hz-BE123A/22  Obligátny klavír 1b   1 4sC  SK      Matejová 
KHU/Hs-BE102A/22  Spev 2b   4 13sC  SK      Procházková, Žiarna 
KHU/Hz-BE118A/22  Korepetícia 2b   1 4sC  SK       
KHU/Hs-BE103A/22  Interpretačný seminár (spev) 2b   2 4C  SK      Procházková, Žiarna 
KHU/Hz-BE124A/22  Obligátny klavír 2b   1 4sC  SK      Matejová 
KHU/Hs-BE104A/22  Spev 3b   4 13sC  SK      Procházková, Žiarna 
KHU/Hz-BE119A/22  Korepetícia 3b   1 4C  SK      Žiarna 
KHU/Hs-BE105A/22  Interpretačný seminár (spev) 3b   2 4sC  SK      Žiarna, Procházková 
KHU/Hz-BE125A/22  Obligátny klavír 3b   1 4sC  SK      Matejová 
KHU/Hs-BE106A/22  Spev 4b   4 13sC  SK      Procházková, Žiarna 
KHU/Hz-BE120A/22  Korepetícia 4b   1 4sC  SK      Žiarna 
KHU/Hs-BE107A/22  Interpretačný seminár (spev) 4b   2 4sC  SK      Procházková, Žiarna 
KHU/Hz-BE126A/22  Obligátny klavír 4b   1 4sC  SK      Matejová 
KHU/Hs-BE108A/22  Spev 5b   4 13sC  SK      Procházková, Žiarna 
KHU/Hz-BE121A/22  Korepetícia 5b   1 4sC  SK      Žiarna 
KHU/Hs-BE109A/22  Interpretačný seminár (spev) 5b   2 4sC  SK      Procházková, Žiarna 
KHU/Hz-BE127A/22  Obligátny klavír 5b   1 4sC  SK      Matejová 
KHU/Hs-BE110A/22  Spev 6b   4 13sC  SK      Procházková, Žiarna 
KHU/Hs-BE111A/22  Korepetícia 6b   1 4sC  SK      Žiarna 
KHU/Hs-BE112A/22  Didaktika a metodika spevu   2 4sP  SK      Žiarna 
KHU/Hs-BE113A/22  Spev 7b   4 13sC  SK      Procházková, Žiarna 
KHU/Hs-BE114A/22  Korepetícia 7b   1 4sC  SK      Žiarna 
KHU/Hs-BE117A/22  Náčuvová prax (spev)   2 4sC  SK      Žiarna 
KHU/Hz-BE122A/22  Náčuvová prax (hudobná výchova)   2 4sC  SK      Krušinská 
KHU/Hs-BE115A/22  Spev 8b   4 13sC  SK      Procházková, Žiarna 
KHU/Hs-BE116A/22  Korepetícia 8b   1 4sC  SK      Žiarna 

 
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - Hudobno-teoretický základ - učiteľstvo hudobného umenia Bc. externá forma
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KHU/Hz-BE100B/22  Schola cantorum 1b   2 4sC  SK      Bednáriková 
KHU/Hz-BE101B/22  Voliteľný nástroj 1b   1 4sC  SK      Adamko, Zahradníková, Bednáriková, Matejová 
KHU/Hz-BE102B/22  Schola cantorum 2b   2 4sC  SK      Bednáriková 
KHU/Hz-BE103B/22  Voliteľný nástroj 2b   1 4sC  SK      Adamko, Zahradníková, Bednáriková, Matejová 
KHU/Hz-BE104B/22  Schola cantorum 3b   2 4sC  SK      Bednáriková 
KHU/Hz-BE105B/22  Voliteľný nástroj 3b   1 4sC  SK      Adamko, Zahradníková, Bednáriková, Matejová 
KHU/Hz-BE106B/22  Schola cantorum 4b   2 4sC  SK      Bednáriková 
KHU/Hz-BE107B/22  Voliteľný nástroj 4b   1 4C  SK      Adamko, Zahradníková, Bednáriková, Matejová 
KHU/Hz-BE108B/22  Schola cantorum 5b   2 4C  SK      Bednáriková 
KHU/Hz-BE109B/22  Voliteľný nástroj 5b   1 4sC  SK      Adamko, Zahradníková, Bednáriková, Matejová 
KHU/Hz-BE110B/22  Schola cantorum 6b   2 4sC  SK      Bednáriková 
KHU/Hz-BE111B/22  Voliteľný nástroj 6b   1 4sC  SK      Adamko, Zahradníková, Bednáriková, Matejová 
KHU/Hz-BE112B/22  Voliteľný nástroj 7b   1 4sC  SK      Adamko, Zahradníková, Bednáriková, Matejová 


Blok - Predmetová špecializácia - Hra na klavíri
  Študent si vyberá povinne voliteľné a výberové predmety v minimálnom počte kreditov 22 spolu za celé štúdium. Prvý ročník: 5 kreditov, druhý ročník: 8 kreditov , tretí ročník: 6 kreditov, štvrtý ročník: 3 kredity.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KHU/Hk-BE100B/22  Štvorručná hra na klavíri 1b   2 4sC  SK      Jurčo, Matis 
KHU/Hk-BE101B/22  Štvorručná hra na klavíri 2b   2 4sC  SK      Jurčo, Matis 
KHU/Hk-BE102B/22  Štvorručná hra na klavíri 3b   2 4sC  SK      Jurčo, Matis 
KHU/Hz-BE113B/22  Spev a hlasová výchova 3   1 4sC  SK      Procházková 
KHU/Hk-BE103B/22  Štvorručná hra na klavíri 4b   2 4sC  SK      Jurčo, Matis 
KHU/Hz-BE114B/22  Spev a hlasová výchova 4   1 4sC  SK      Procházková 
KHU/Hk-BE104B/22  Štvorručná hra na klavíri 5b   2 4sC  SK      Jurčo, Matis 
KHU/Hk-BE105B/22  Dejiny klavíra a klavírnej literatúry 1   2 4sP  SK      Jurčo 
KHU/Hz-BE115B/22  Spev a hlasová výchova 5   1 4sC  SK      Procházková 
KHU/Hk-BE106B/22  Štvorručná hra na klavíri 6b   2 4sC  SK      Jurčo, Matis 
KHU/Hk-BE107B/22  Dejiny klavíra a klavírnej literatúry 2   2 4P  SK      Jurčo 
KHU/Hk-BE108B/22  Štvorručná hra na klavíri 7b   2 4sC  SK      Jurčo, Matis 


Blok - Predmetová špecializácia - Spev
  Študent si vyberá povinne voliteľné a výberové predmety v minimálnom počte kreditov 16 spolu za celé štúdium. Prvý ročník: 3 kredity, druhý ročník: 7 kreditov , tretí ročník: 4 kredity, štvrtý ročník: 2 kredity.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KHU/Hs-BE100B/22  Spev z listu 1   2 4sC  SK      Procházková 
KHU/Hs-BE101B/22  Spev z listu 2   2 4sC  SK      Procházková 
KHU/Hs-BE102B/22  Spev z listu 3   2 4sC  SK      Procházková 
KHU/Hs-BE103B/22  Muzikálový spev 1   1 4sC  SK      Žiarna 
KHU/Hs-BE104B/22  Dejiny a literatúra spevu 1   2 4sP  SK      Žiarna 
KHU/Hs-BE105B/22  Spev z listu 4   2 4sC  SK      Procházková 
KHU/Hs-BE106B/22  Muzikálový spev 2   1 4sC  SK      Žiarna 
KHU/Hs-BE107B/22  Dejiny a literatúra spevu 2   2 4sP  SK      Žiarna 
KHU/Hs-BE108B/22  Spev z listu 5   2 4sC  SK      Procházková 
KHU/Hs-BE109B/22  Spev z listu 6   2 4sC  SK      Procházková 
KHU/Hs-BE110B/22  Spev z listu 7   2 4C  SK      Procházková 


Blok - Predmetová špecializácia - Hra na organe
  Študent si vyberá povinne voliteľné a výberové predmety v minimálnom počte kreditov 22 spolu za celé štúdium. Prvý ročník: 5 kreditov, druhý ročník: 8 kreditov , tretí ročník: 6 kreditov, štvrtý ročník: 3 kredity.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KHU/Ho-BE100B/22  Liturgická hra a improvizácia 1b   2 4sC  SK      di Fiore 
KHU/Ho-BE101B/22  Liturgická hra a improvizácia 2b   2 4sC  SK      di Fiore 
KHU/Ho-BE102B/22  Náuka o organe   2 4sP  SK      di Fiore 
KHU/Ho-BE103B/22  Liturgická hra a improvizácia 3b   2 4sC  SK      di Fiore 
KHU/Ho-BE104B/22  Liturgická hra a improvizácia 4b   2 4sC  SK      di Fiore 
KHU/Ho-BE105B/22  Liturgická hra a improvizácia 5b   2 4sC  SK      di Fiore 
KHU/Ho-BE106B/22  Dejiny organu a organovej literatúry 1   2 4sP  SK      di Fiore 
KHU/Ho-BE107B/22  Liturgická hra a improvizácia 6b   2 4sC  SK      di Fiore 
KHU/Ho-BE108B/22  Dejiny organu a organovej literatúry 2   2 4sP  SK      di Fiore 
KHU/Ho-BE109B/22  Liturgická hra a improvizácia 7b   2 4sC  SK      di Fiore 

 
 
Výberové predmety

Blok - Hudobno-teoretický základ- učiteľstvo hudobného umenia Bc. externá forma
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KHU/Hz-BE100C/22  Komorný súbor 1b   1 4sC  SK      Adamko, Procházková 
KHU/Hz-BE101C/22  Tvorivé hudobné činnosti 1b   2 4sC  SK      Krušinská 
KHU/Hz-BE102C/22  Komorný súbor 2b   1 4sC  SK      Adamko, Procházková 
KHU/Hz-BE103C/22  Tvorivé hudobné činnosti 2b   2 4sC  SK      Krušinská, Adamko 
KHU/Hz-BE104C/22  Komorný súbor 3b   1 4sC  SK      Adamko, Procházková 
KHU/Hz-BE105C/22  Tvorivé hudobné činnosti 3b   2 4sC  SK      Krušinská 
KHU/Hz-BE106C/22  Komorný súbor 4b   1 4sC  SK      Adamko, Procházková 
KHU/Hz-BE107C/22  Tvorivé hudobné činnosti 4b   2 4sC  SK      Krušinská, Adamko 
KHU/Hz-BE108C/22  Komorný súbor 5b   1 4sC  SK      Adamko, Procházková 
KHU/Hz-BE109C/22  Tvorivé hudobné činnosti 5b   2 4sC  SK      Krušinská 
KHU/Hz-BE110C/22  Komorný súbor 6b   1 4sC  SK      Adamko, Procházková 
KHU/Hz-BE111C/22  Tvorivé hudobné činnosti 6b   2 4sC  SK      Krušinská, Adamko 


Blok - Výberové predmety podľa predmetovej špecializácie - učiteľstvo hudobného umenia Bc. externá forma
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KHU/Hz-BE112C/22  Interpretačný kurz 1b   1 4sC  SK      Jurčo, Zahradníková, Žiarna 
KHU/Hz-BE113C/22  Interpretačný kurz 2b   1 4sC  SK      Jurčo, Zahradníková, Žiarna 
KHU/Hz-BE114C/22  Interpretačný kurz 3b   1 4sC  SK      Jurčo, Zahradníková, Žiarna 
KHU/Hz-BE115C/22  Interpretačný kurz 4b   1 4sC  SK      Jurčo, Zahradníková, Žiarna 

 
 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - Predmetová špecializácia - Spev
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KHU/Hs-BE100S/22  Štátna záverečná skúška - Hudobné umenie (spev)   10   SS         


Blok - Predmetová špecializácia - Hra na organe
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KHU/Ho-BE100S/22  Štátna záverečná skúška - Hudobné umenie (hra na organe)   10   SS         


Blok - Predmetová špecializácia - Hra na klavíri
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
KHU/Hk-BE100S/22  Štátna záverečná skúška - Hudobné umenie (hra na klavíri)   10   SS         

 
 
Povinne voliteľné predmety
 
 


Vysvetlivky:


[stĺpec: Akt.] - Aktuálnosť predmetu
Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky:
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje poslednýkrát

[stĺpec: Rozsah]
P - prednáška, C - cvičenie, O - prax
Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".

[stĺpec: Ukonč.] - Ukončenie predmetu
SK - skúška, OB - "štátna skúška - obhajoba", SS - predmet štátnej skúšky

[stĺpec: Sem.] - Semester
Z - zimný, L - letný

[stĺpec: Príznak]
Príznak predmetu v študijnom pláne:
P - profilový predmet študijného programu

[stĺpec: Podmieňujúce]

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov